Juridische argumentering terugkeer Ebola-landen Argumentation juridique retour pays touchés par Ebola

Juridische argumentering terugkeer Ebola-landen Argumentation juridique retour pays touchés par Ebola

De verenigingen Pigment en Meeting/Samenlevingsopbouw Brussel hebben in samenwerking met het advocatenkantoor Progress Lawyers Network een juridische argumentering opgesteld m.b.t. de situatie van mensen in onregelmatig of precair verblijf uit de Ebola-landen.

Momenteel worden geen mensen teruggestuurd naar Guinee, Liberia en Sierra Leone gezien de humanitaire en sanitaire crisis van ongekende omvang waarmee deze landen geconfronteerd worden. Toch krijgen deze mensen geen bescherming, ondanks het reëel risico op ernstige schade en het verbod op refoulement. We spreken dan ook over een ‘protection gap’.

Klik hier voor het verzoekschrift met juridische argumentering te gebruiken voor een aanvraag voor subsidiaire bescherming. Een gelijkaardig document zal binnenkort beschikbaar zijn voor humanitaire regularisatie (9bis).

—————–

Nos associations Pigment et Meeting/Samenlevingsopbouw Brussel ont travaillé avec le cabinet d’avocats Progress Lawyers Network sur un argumentaire juridique concernant la situation des ressortissants guinéens, libériens et sierra léoniens en séjour irrégulier ou précaire en Belgique.

Actuellement, les autorités ont arrêté toute expulsion vers ces trois pays en raison de la crise sanitaire et humanitaire sans précédent qui y fait rage. Aucune protection ne leur est pour autant accordée, malgré le risque grave encouru en cas de retour.

Cliquez ici pour le modèle avec argumentation juridique pour introduire une demande de protection subsidiaire. Un modèle similaire sera disponible prochainement pour la régularisation humanitaire (9bis).