Hoe en wie we ondersteunen

Hoe en wie we ondersteunen

Pigment ondersteunt mensen die zich in een precaire verblijf- en/of woonsituatie bevinden. Het gaat over een diverse groep mensen met verschillende achtergronden, migratieverhalen, verblijfsstatuten, ambities en toekomstperspectieven. Wat ze wel met elkaar delen is dat ze allemaal te maken krijgen met een vorm van armoede, onrecht en sociale uitsluiting.

En daar wil Pigment samen met hen tegen vechten! Door dialoog en ontmoeting, door vorming en sensibilisering, door actie en verzet.  Op verschillende manieren en met verschillende middelen. Maar altijd samen.

Via het organiseren van een laagdrempelig onthaal en een aantal basisactiviteiten (bvb. voetbal, jogging, computerles, koken,…) wil Pigment mensen ontspanning, warmte, rust en ruimte bieden. Ruimte om zich te verenigen en vervolgens actief aan de slag te gaan rond een aantal beleidsthema’s (bvb. winteropvang, geestelijke gezondheidszorg, leegstand,…). Ruimte voor solidariteit en samenzijn. Ruimte om het woord te nemen en samen te strijden voor een menswaardig bestaan voor ieder mens.

Pigment ondersteunt sinds een aantal jaren voornamelijk mensen zonder wettig verblijf.