Verenigingen Waar Armen Het Woord Nemen

Verenigingen Waar Armen Het Woord Nemen

Pigment is sinds 2006 een erkende Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen (VWAHWN) binnen het ´Decreet betreffende de armoedebestrijding´ van de Vlaamse overheid.

´Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen´ werken volgens 6 criteria, die vanuit de verenigingen (en de mensen in armoede) tot stand gekomen zijn. De 6 criteria gelden ook als criterium om erkend te worden door de Vlaamse overheid.

  1. Armen verenigen zich
  2. Armen het woord geven
  3. Werken aan maatschappelijke emancipatie
  4. Werken aan maatschappelijke structuren
  5. Dialoog en vorming
  6. Armen blijven zoeken

Een uitgebreidere toelichting bij de 6 criteria vind je hier.

De voornaamste opdracht van Pigment vzw is om vanuit de ervaringen van mensen in armoede het beleid, het middenveld en de maatschappij te sensibiliseren rond armoede en te veranderen in functie van armoedebestrijding.

De doelstellingen van Pigment vzw kaderen binnen de bredere visie van het Netwerk Tegen Armoede waar Pigment deel van uitmaakt.

Lees hier de volledige visietekst van het Netwerk Tegen Armoede.