Taalcursussen en opleidingen

Taalcursussen en opleidingen

Op onderstaande kaart vindt u alle taalcursussen en opleidingen waaraan mensen zonder wettig verblijf kunnen deelnemen. Opleidingen in zowel het officiële Nederlandse als Franstalige volwassenenonderwijs zijn niet toegankelijk voor mensen zonder wettig verblijf. Door middel van deze kaart geven we een overzicht van verenigingen en organisaties die een eigen aanbod ontwikkelen door de inzet van vrijwilligers of met eigen middelen. Het gaat dan ook vaak niet om officiële scholen, maar initiatieven die de integratie of persoonlijke ontwikkeling van iedereen bevorderen.

De blauwe stipjes verwijzen naar alfabetiseringscentra. De oranje stipjes naar organisaties die taalcursussen en andere vormingen aanbieden.

Er zijn een aantal situaties waarin volwassenen personen met bijvoorbeeld een hangende humanitaire regularisatieaanvraag, of een andere precaire verblijfssituatie toch naar school kunnen gaan. Pigment maakte een overzicht van het juridisch kader hiervoor. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Er zijn ook gratis digitale applicaties om zelf nieuwe talen te leren. Kijk hiervoor zeker naar Duolingo en LANGO.