Boufcyclette

Boufcyclette

Boufcyclette: Participatieve voedselbedeling

Pigment vzw constateert voortdurend dat mensen zonder wettig verblijf slechts zeer beperkt toegang hebben tot voldoende en kwalitatieve voeding. Niet alleen omdat zij zelf niet altijd de middelen hebben om inkopen te doen. De initiatieven voor voedselhulp die er bestaan vereisen vaak ook een doorverwijzing door bijvoorbeeld een OCMW als personen een leefloon ontvangen. Mensen zonder wettig verblijf kunnen hier dus niet altijd terecht.

Tijdens de covidcrisis is Pigment vzw daarom zelf een wekelijkse voedselbedeling voor gezinnen zonder wettig verblijf begonnen. Iedere week werden de voedseloverschotten van een supermarkt opgehaald en verdeeld onder een tiental gezinnen.

Ondertussen is deze voedselbedeling geëvolueerd naar Boufcyclette, een project dat gedragen wordt door de deelnemers zelf. Tweemaal per week fietsen deelnemers met een kar naar de Voedselbank Brussel-Brabant om daar versproducten op te halen. Daarnaast ontvangen we ook maandelijks droogvoeding ter aanvulling. De producten worden vervolgens samen eerlijk verdeeld onder de deelnemende gezinnen en personen. Op deze manier is iedereen actief betrokken, en eigenaar van het project. We merken dat dit de eigenwaarde van de deelnemers vergroot omdat zij kunnen samenwerken met anderen aan een oplossing voor één van hun vele problemen. En die van anderen.

In het kader van het project worden ook fietslessen georganiseerd om iedereen de kans te geven om ook voedingsproducten op te gaan halen. Door mensen te leren fietsen dragen we ook bij aan een oplossing tegen vervoersarmoede.

Dit project heeft een beperkte capaciteit van voedingsproducten en kan momenteel geen nieuwe gezinnen laten deelnemen.

In 2023 ontvangt Pigment vzw hiervoor de financiële steun van Voedselschakels, Cera en Fonds Celina Ramos voor ondermeer de aankoop van een fiets, workshops, en andere logistieke investeringen.