Ons onthaal is tijdelijk verhuisd! Nu vind je ons aan het Kaaitheater

Nieuws

Door de COVID-maatregelen is er geen onthaal op maandag en donderdagvoormiddag in het huis Voyaach. Je kan ons wel 2 keer per week vinden in de foyer van het Kaaitheater. Zoals voordien kan je hier terecht voor koffie en thee, een douche, kleding, en ondersteuning bij socio-juridische vragen.

Adres: Akenkaai 2, 1000 Brussel.
Openingsuren: Elke maandag en donderdag van 9:00u tot 12:00u

Digitale voorstelling van Propaganda in vertraging: beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media

Nieuws

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Migrant lanceren we een video die een impressie geeft van een traject van collectieve reflectie over de beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media. De huidige beeldvorming draagt bij aan de structurele stigmatisering van deze uiterst kwetsbare groep. Tijdens zes workshops namen 22 personen zonder wettig verblijf -ondersteund door de verenigingen ZIN TV, Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Pigment vzw – de Belgische media onder de loep. We richtten ons daarbij voornamelijk op televisiejournaals omdat dit één van de voornaamste informatiebronnen is voor vele mensen.

De publicatie die hieruit voortvloeide, is tegelijkertijd de weergave van het proces dat met de groep gelopen werd én een pedagogisch werkinstrument om met groepen rond beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media aan de slag te gaan. Er is een Nederlandstalige en Franstalige versie. De publicatie dient als educatief materiaal voor de sensibilisering van scholieren en studenten en anderzijds beleidsmakers, instellingen, burgers en het middenveld over de plaats van migranten zonder wettig verblijf in onze samenleving.

U kan de hele video bekijken op de facebook van Pigment vzw: https://www.facebook.com/watch/?v=881162909300676

Digitale voorstelling: Beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media

Nieuws

Het project beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media is een in samenwerking tussen ZIN TV, Samenlevingsopbouw Brussel/project Meeting en Pigment vzw. Vanuit de vaststelling dat de beeldvorming over ‘mensen zonder wettig verblijf’ in de media veelal negatief en onvolledig is, sloegen deze 3 organisaties de handen in elkaar. De huidige beeldvorming op mensen zonder wettig verblijf draagt bij aan de structurele stigmatisering van deze uiterst kwetsbare groep; vandaar het belang om hier verandering in te brengen.

De bedoeling was om in het voorjaar van 2020 een publiek evenement te organiseren om de publicatie aan een zo breed mogelijk publiek voor te stellen. Er zouden workshops plaatsvinden waar de kerngroep die heeft deelgenomen aan het traject, hun bevindingen zouden bespreken met geïnteresseerden én waar deskundigen hun licht zouden werpen op het thema van beeldvorming. De Coronacrisis strooide echter roet in het eten. Noodgedwongen sturen we de publicatie de wereld in d.m.v. een digitale presentatie op 18 december 2020, de Internationale Dag van de Migrant.

Meer informatie vind je bij het volgen van de link:

Oproep voor mondmaskers! // Appel pour les masques des bouche

Steun ons!

// NL //

In tijden van corona blijft Pigment vzw zich inzetten voor mensen zonder wettig verblijf die zich in enorme precariteit bevinden. Sinds begin juni organiseren we het onthaal in het Kaaitheater – zij voorzien ons van een grotere zaal (corona-proof) zodat we meer mensen kunnen helpen. Elke bezoeker dient echter een mondmasker aan te doen als ze binnen komen. Hierdoor gebruiken we per onthaal tussen 50 en 100 mondmaskers.

Dit is voor ons een enorme kost, en vandaar sturen we deze oproep de wereld in. Jullie helpen ons enorm door mondmaskers, zowel wegwerp als herbruikbare, te doneren. Op deze manier kunnen we elke week in alle veiligheid mensen blijven ontvangen EN voldoen aan de Covid-19 richtlijnen.

Pigment vzw bevind zich in het huis Voyaach: Oppemstraat 54, 1000 Brussel. Stuur een mailtje naar nele@pigmentvzw.be of jani@pigmentvzw zodat we je kunnen ontvangen, en uitvoerig bedanken!

Alvast bedankt!

Nele, Jani en het hele Pigment-Team.
——————————————————————————————————————————————————————————

// FR //

En période de corona, l’asbl Pigment continue à travailler pour les personnes en sejour irégulier qui sont dans une énorme précarité. Depuis le début du mois de juin, nous organisons l’accueil au Kaaitheater – ils nous fournissent une salle plus grande (“Corona-proof”) afin que nous puissions aider plus de gens. Toutefois, chaque visiteur est tenu de mettre un masque buccal lorsqu’il/elle entre. En conséquence, nous utilisons entre 50 et 100 masques buccaux par réception.

C’est un coût énorme pour nous, et c’est pourquoi nous lançons cet appel. Vous nous aidez énormément en faisant don de masques buccaux, à la fois jetables et réutilisables. Ainsi, nous pouvons continuer à recevoir des personnes chaque semaine en toute sécurité ET en respectant les directives Covid-19.

Pigment vzw est située dans la maison Voyaach : 54, Rue d’Ophem, 1000 Bruxelles. Envoyez un courriel à nele@pigmentvzw.be ou à jani@pigmentvzw pour que nous puissions vous recevoir, et remercier en détail !

Merci d’avance !

Nele, Jani et toute l’équippe de Pigment.

Pigment vzw komt samen met project Meeting / Samenlevingsopbouw Brussel op voor mensen zonder wettig verblijf in corona-tijden

Nieuws

De coronacrisis treft niet iedereen even hard. Mensen zonder wettig verblijf – een groep die in gewone omstandigheden reeds moeilijk in zijn basisbehoeften kan voorzien – hebben het nu extra moeilijk. De weinige (precaire) inkomensactiviteiten beschikbaar voor mensen zonder wettig verblijf liggen stil. De voedselhulp die doorgaans (maar beperkt) beschikbaar werd gesteld door organisaties en andere diensten is nu ook weggevallen. Dit is slechts een summiere opsomming van de obstakels die de corona-epidemie en de bijhorende maatregelen opwerpen.

In enkele dagen tijd werden al honderd mensen bevoorraad

Om een antwoord te bieden op de rijzende vraag naar basisvoorzieningen stampte Voyaach, een samenwerking tussen onze vereniging Pigment en project Meeting/Samenlevingsopbouw Brussel, in enkele dagen tijd een tijdelijk verdeelpunt voor voedselhulp uit de grond. Dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijn Stichting en particulieren worden er elke donderdag voedselpakketten uitgedeeld, aangevuld met producten voor basishygiëne. Zo werden reeds honderden mensen bevoorraad.

Deze tijdelijke noodoplossing is essentieel omdat anders zeer kwetsbare mensen helemaal zonder basisvoorzieningen dreigen te vallen. Van zodra het ergste van deze crisis voorbij is en de preventiemaatregelen versoepeld worden, hoopt Pigment zich zo snel mogelijk terug te kunnen toeleggen op hun hoofdfocus: structureel werken en werken rond basisrechten met mensen zonder wettig verblijf.

Pigment staat niet alleen

Pigment staat niet alleen met zijn bezorgdheid voor mensen zonder wettig verblijf. Eerder riepen verschillende organisaties, waaronder Netwerk tegen Armoede, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Samenlevingsopbouw op tot solidariteit met deze en andere zeer kwetsbare groepen.

Voedselschaarste door Corona

Nieuws

Voyaach is een samenwerkingsverband tussen Pigment, Meeting en Vrienden Van K, dat zich richt op mensen zonder wettig verblijf. In tijden van Corona worden ze overstelpt met vragen voor voedingswaren. De voedselschaarste is immers groot. Voedselbanken kampen met tekorten en de weinige (precaire) inkomensactiviteiten beschikbaar voor deze groep liggen stil. De maatregel die stelt dat mensen in de winkel enkel met bankkaart kunnen betalen maakt alles nog moeilijker voor deze doelgroep.  Mensen zonder wettig verblijf kunnen en mogen in ons land immers geen bankrekening openen. Dit is slechts een summiere opsomming van de obstakels die de corona-maatregelen veroorzaken.

Via donaties aan Pigment wordt er voedsel aangekocht voor de vele mensen die tekorten signaleren. Ondersteuning is mogelijk via het rekeningnummer van Pigment – BE 93 735 014 344 567 – met vermelding ‘corona donatie’. Alle beetjes helpt om deze vele monden te voeden.

Dankbare groeten!

De Warmste Week

Nieuws

[NL] Pigment doet dit jaar opnieuw mee aan de Warmste Week! Wil jij een actie opzetten om ons te steunen? Loop jezelf warm voor Pigment met de Warmathon, organiseer een wafelbak, doneer je tijd als vrijwilliger of steun ons financiëel. (Bijna) alles is mogelijk! Bekijk onze pagina en aarzel niet om je voor ons in te zetten – daar word je warm van!
https://dewarmsteweek.be/goede-doelen/pigment-vzw

[FR] Cette année, Pigment participe au Warmste Week ! Souhaitez-vous mettre en place une action pour nous soutenir ? Soyez enthousiasmé par Pigment avec le Warmathon, organisez un plateau de gaufres, donnez de votre temps en tant que bénévole ou soutenez-nous financièrement. (Presque) tout est possible ! Jetez un coup d’œil à notre page et n’hésitez pas à nous soutenez – ça vous réchauffera !
https://dewarmsteweek.be/goede-doelen/pigment-vzwINZAMELACTIE SCHOOLMATERIAAL 2019-2020

Oproep, Steun ons!

Ook kinderen en jongeren zonder wettig verblijf moeten na de vakantie terug naar school.

Deze kinderen hebben schoolplicht, maar geen recht op enige vorm van financiële steun: geen ocmw-steun, geen kinderbijslag en geen schooltoelage! Schoolboeken en ander materiaal zijn enorm duur; zeker als er meerdere schoolgaande kinderen in het gezin zijn.

Steun hen door geld te storten of materiaal in te zamelen.

Hoe kan u steunen ?

·       Stort uw bijdrage op rekeningnummer BE31 7340 3939 6355 (t.v.v. Voyaach) met mededeling ‘SCHOOL’.

We leggen de nadruk op het inzamelen van centen. In de secundaire scholen kost de aankoop van leerboeken al snel tussen de 250€ en 350€ per kind! Indien het van belang is dat uw gift fiscaal aftrekbaar is, gelieve dan ALVORENS te storten Ellen te contacteren (na 18/08).

·       Verzamel nieuw of tweedehands schoolmateriaal -in goede staat- en breng het naar Voyaach, Oppemstraat 54 te 1000 Brussel. U kan langskomen van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u (past een ander moment beter, contacteer ons).

In augustus kan u best even checken, door de vakantie kunnen er wijzigingen zijn.

Nuttig materiaal:

 • boekentas/rugzak
 • pennenzak
 • brooddoos
 • Drinkbus
 • Koekjesdoos
 • Turn- of zwemzak
 • Zwempak/zwembroek (maat 6 tot 18 jaar)
 • Badmuts
 • turnpantoffels of sportschoenen
 • Zwarte/donkerblauwe short (maat 6 tot 18 jaar)
 • Schildershort kleuter
 • Witbord Velleda
 • Uitwisbare whiteboardmarker Velleda
 • Doos papieren zakdoeken
 • Vochtige Doekjes
 • Plasticine
 • Verf en penselen
 • Woordenboek (FR)/Bécherelle
 • Tipp-ex
 • Rekenmachine (Casio)
 • Balpen 4 kleuren
 • Kleurpotloden
 • Kleurstiften
 • Vulpen + inktpatronen
 • Tintenkiller
 • Fluostiften
 • Lat 30 cm
 • Potloodscherper
 • Gom
 • A3 map
 • Insteekhoezen
 • Schrift (A4 of A5) – met lijnen of ruiten Atoma
 • Cursusblok – met lijnen of ruiten
 • Printpapier
 • Geodriehoek
 • Gradenboog
 • Passer
 • Lijmstiften Pritt

*Heeft u ander schoolmateriaal, gelieve op voorhand na te vragen of dit nuttig is.

Opgelet: wij hebben geen ringmappen meer nodig!

*Scholen vragen vaak naar specifieke merken, vandaar de merknamen in deze lijst.

Contactpersoon augustus: nele@pigmentvzw.be of 02 217 68 32

Contactpersoon september: ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be of 02 502 11 40

Aarzel niet om deze oproep door te sturen!

ALVAST HEEL ERG BEDANKT,

Groep Families zonder wettig verblijf

Pigment vzw

Samenlevingsopbouw Brussel vzw/project Meeting

—————————————————————————————

Brussels armoededebat 20/9/2018

Nieuws

Welk sociaal beleid  hebben Stad en OCMW Brussel nodig ?

Welke partij neemt het engagement op om de schrikbarende armoedecijfers te doen dalen ?

Welke partij neemt het engagement om het recht op wonen voor iedereen te garanderen ?

Welke partij engageert zich om het einde van de dakloosheid te realiseren ?

Welke échte sociale keuzes maken de politieke partijen ?

Aan wie geef jij jouw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 ?

Welk gehoor geven de toekomstige raadsleden aan mensen in armoede, aan dak- en thuislozen , aan mensen zonder papieren ?

Brussels Platform Armoede nodigt u graag uit op het Brussels Armoededebat van donderdag 20 september in het Kaaitheater.

5 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen, leggen 4 eisen voor lokale armoedebestrijding op het bord van de partijkandidaten :

 1. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor de laagste inkomensgroepen
  2. Garantie op dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf
  3. Tijdelijke bezetting als sociaal wooninstrument
  4. Schoolpoortwerk als hefboom voor meer ouderbetrokkenheid op school

Onze 4 eisen , uitgewerkt  in ons Memorandum 2018,  vind je op www.17oktober.be
De volgende lijsttrekkers of kopstukken bevestigden reeds hun aanwezigheid:

Els Ampe (MR-OpenVLD), Bruno Bauwens (PTB-PvdA) Bianca Debaets (cdH-CD&V), Ans Persoons (Change.brussels), Bart Dhondt (Ecolo-Groen), Els Butenaers (N-VA), Fabian Maingain (Défi). PS bevestigde ook hun deelname.

Wij verwelkomen je vanaf 18u30, het debat loopt van 19u  tot 21u.

We voorzien een muzikaal intermezzo en sluiten de debatavond af met een natje en een droogje. De toegang is gratis.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op info@buurtwinkel.brussels.

Zeer welkom, vanwege :

Chez Nous/Bij ons (Naël Daibes – T  02 513 35 96)
Vrienden van het Huizeke (Ann Milis – T 02 511 15 77)
Pigment (Maaika Santana  – T  02 217 68 32)

Ara (Willem Defieuw  – T  02 503 28 22)
De Buurtwinkel (Bart Van de Ven  – T  02 512 69 85)
Brussels Platform Armoede (Katty Creytens –  T  02 204 06 53 )

INZAMELACTIE SCHOOLMATERIAAL

Nieuws

Kinderen zonder papieren willen zorgeloos naar school

Kinderen en jongeren, ook zonder papieren, kijken uit naar een nieuw schooljaar. Voor hun ouders is september echter betaalmaand aangezien boeken en schoolmateriaal aangekocht moeten worden en schoolfacturen betaald. Deze kinderen hebben schoolplicht, maar geen recht op enige vorm van financiële steun: geen ocmw-steun, geen kinderbijslag, geen schooltoelage.

Voor het 3de jaar op rij vragen we u zich solidair te tonen opdat ook kinderen zonder papieren zorgeloos naar school kunnen!

 

Hoe kan u steunen ?

 • We leggen dit jaar de nadruk op het inzamelen van centen. In de secundaire scholen kost de aankoop van leerboeken al snel tussen de 250€ en 350€ per kind!

Stort uw bijdrage op rekeningnummer BE31 7340 3939 6355 (t.v.v. Voyaach) met mededeling ‘School’.

 • Verzamel nieuw of tweedehands schoolmateriaal -in goede staat- en breng het naar Voyaach, Oppemstraat 54 te 1000 Brussel tot en met 12/10/2018. U kan langskomen van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u. Past een ander moment beter, contacteer ons.

Lijst van gezochte materiaal:

–         Boekentas/rugzak

–         Pennenzak

–         Brooddoos

–         Drinkbus

–         Koekjesdoos

–         Turn- of zwemzak

–         Zwempak/zwembroek (vanaf maat 6 jaar)

–         Badmuts

–         Turnpantoffels

–         Zwarte/donkerblauwe short (vanaf maat 6 jaar)

–         Schilderschort kleuter

–         Witbord Velleda

–         Uitwisbare whiteboardmarker Velleda

–         Doos papieren zakdoeken

–         Vochtige doekjes

–         Plasticine

–         Verf en penselen

–         Woordenboek (FR)/Bécherelle

–         Tipp-ex

–         Rekenmachine (Casio)

–         Balpen 4 kleuren

–         Kleurpotloden

–         Kleurstiften

–         Vulpen  + inktpatronen

–         Tintenkiller

–         Fluostiften

–         Lat 30 cm

–         Potloodscherper

–         Gom

–         A3 map

–         Insteekhoezen

–         Schrift (A4 of A5) – met lijnen of ruiten Atoma

–         Cursusblok – met lijnen of ruiten

–         Printpapier

–         Geodriehoek

–         Gradenboog

–         Passer

–         Lijmstiften Pritt

 

*Heeft u ander schoolmateriaal, gelieve op voorhand na te vragen of dit nuttig is. Opgelet: wij hebben geen ringmappen meer nodig!

*Scholen vragen vaak naar specifieke merken, vandaar de merknamen in deze lijst.

Contactpersoon: ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be of 02 502 11 40.

Aarzel niet om deze oproep door te sturen: Flyer inzameling schoolmateriaal 2018