Financiële steun aan Pigment

Financiële steun aan Pigment

Financiële steun aan Pigment vzw

Pigment vzw kan niet zonder uw financiële steun. We ontvangen subsidies om een basisdienstverlening aan te bieden, projectmatig te werken en beleidsparticipatie te bevorderen. We hebben helaas vaak niet voldoende middelen om mensen in nood ook te bieden wat ze nodig hebben om een beetje meer waardigheid en menselijkheid te ervaren.

Hiervoor moeten we beroep doen op uw steun via giften voor de volgende zaken:

  • Gratis warme dranken en maaltijden tijdens ons open onthaal.
  • Betalen van medische facturen.
  • Administratieve kosten voor verblijfsprocedures.
  • Materiële steun (brillen, GSM, belkrediet, babymelk, enz.)
  • Opvang van gezinnen met kinderen.

Uw giften worden voor 100% ingezet ten behoeve van de concrete noden van onze bezoekers. Hiervan wordt niets gebruikt om de algemene werking te bekostigen. Daarvoor doen we beroep op subsidies.

Giften zijn welkom op BE93 7350 1434 4567 t.v.v. Pigment vzw. Deze giften zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Voor fiscaal aftrekbare giften kunt u storten op onze projectrekening bij het Netwerk Tegen Armoede: BE86 8939 4407 0450 m.v.v. ´Projectnummer 304 – Pigment vzw´.

Voor giften vanaf 40 euro per jaar ontvangt u een fiscaal attest. Ook indien het bijvoorbeeld gaat om maandelijkse overschrijvingen van een kleiner bedrag. Het totaalbedrag per jaar wordt in beschouwing genomen. Hiermee kunt u genieten van een belastingvermindering van 45% over het totaalbedrag van de gift. Meer info vindt u hier.

Elke schenker wenst uiteraard te weten hoe haar/zijn gift benut wordt. We willen hierover transparantie. Daarom is Pigment vzw lid van Donorinfo. Donorinfo biedt garantie voor transparantie als onafhankelijke instantie die de rekeningen en werking van organisaties analyseert. Op de website van Donorinfo is al deze informatie beschikbaar voor potentiële schenkers.