In goede papieren

In goede papieren

In goede papieren

In het najaar van 2021 startte Pigment vzw met een opvangproject voor eenoudergezinnen zonder wettig verblijf met de steun van het Kinderarmoedefonds. We hebben de beschikking over vijf opvangplaatsen in verschillende appartementen in de omgeving van onze vereniging. De stabiliteit die de gezinnen hier vinden wordt gekoppeld aan een intensieve begeleiding om een verblijfstitel te kunnen verwerven.

Het project is gebaseerd op de volgende drie pijlers:

  1. Toekomstgerichte trajectbegeleiding in functie van verblijfsperspectieven.
  2. Bevordering van het sociaal kapitaal en netwerkvorming van de ouders.
  3. Bevordering van het welzijn en gelijke kansen van de kinderen.

De meeste gezinnen die sinds het begin van het project werden opgevangen hebben ondertussen een verblijfstitel verworven en werken of volgen nog een opleiding.

Gezien de beperkte capaciteit van het project is het momenteel niet mogelijk om gezinnen aan te melden voor een opvangplaats.

Het Kinderarmoedefonds ondersteunt ons hierbij financieel tot september 2024. We zoeken nog naar middelen om het project nadien voort te kunnen zetten.