Informatie over de organisatie en toegankelijkheid van het educatieaanbod voor mensen zonder wettig verblijf

Informatie over de organisatie en toegankelijkheid van het educatieaanbod voor mensen zonder wettig verblijf

Het volwassenenonderwijs in Brussel wordt georganiseerd door de verschillende gemeenschappen. Om die reden zijn de inschrijvingsvoorwaarden bij de Nederlandstalige en Franstalige scholen niet dezelfde. De Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse overheid bepalen deze voor de Nederlandstalige scholen, en de Fédération Bruxelles-Wallonie voor de Franstalige scholen.

Voor inschrijving in een Nederlandstalige school zoals het Huis van Nederlands Brussel, LIGO Brusselleer of in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) is een wettig verblijf verplicht, ook indien dit maar tijdelijk is. Iedereen die de volgende verblijfsdocumenten heeft kan zich inschrijven:

  • Elektronische kaart A, B, C, D, E, E+, F, F+, H
  • Attest van Immatriculatie / ´Oranje kaart´ (asiel, 9ter, …)
  • Bijlage 15
  • Bijlage 19 (Gezinshereniging van EU-burger)
  • Bijlage 19ter (Gezinshereniging van niet-EU burger)
  • Bijlage26 quinquies (asielaanvraag)
  • Bijlage 35 (beroep tegen weigering asiel, gezinshereniging, …)

Pigment vzw werkt samen met een aantal kleine organisaties die Nederlandse lessen organiseren voor iedereen, zonder specifieke voorwaarden rond de verblijfssituatie van de cursisten. Kom langs tijdens ons open onthaal om samen te bekijken wat de opties zijn op dit moment binnen het beperkte aanbod.

Indien u wacht op een beslissing over uw humanitaire regularisatieaanvraag (9bis) kunt u zich ook inschrijven in de Franstalige centra voor Promotion Sociale. Het aanbod varieert van taalonderwijs tot allerlei beroepsopleidingen. De website van Dorifor en Promsoc.brussels helpen u om het gehele aanbod te verkennen.

De wettelijke basis voor de inschrijving van migranten vindt u terug in “Circulaire n° 4652 du 05/12/2013. Droit d’inscription spécifique (DIS), à charge des étudiants étrangers, dans l’enseignement de promotion sociale : catégories soumises ou exemptées du DIS et procédure de recouvrement des créances.”

Voor Franse les kunt u bijvoorbeeld ook terecht bij Ciré asbl wanneer u geen wettig verblijf heeft.