Pigment vzw
Over Pigment

Over Pigment

Pigment ondersteunt mensen die zich in een precaire verblijf- en/of woonsituatie bevinden. Het gaat over een diverse groep mensen met verschillende achtergronden, migratieverhalen, verblijfsstatuten, ambities en toekomstperspectieven. Wat ze wel met elkaar delen is dat ze allemaal te maken krijgen met een vorm van armoede, onrecht en sociale uitsluiting.

En daar wil Pigment samen met hen tegen vechten! Door dialoog en ontmoeting, door vorming en sensibilisering, door actie en verzet.  Op verschillende manieren en met verschillende middelen. Maar altijd samen.

Via het organiseren van een laagdrempelig onthaal en een aantal basisactiviteiten (bvb. voetbal, jogging, computerles, koken,…) wil Pigment mensen ontspanning, warmte, rust en ruimte bieden. Ruimte om zich te verenigen en vervolgens actief aan de slag te gaan rond een aantal beleidsthema’s (bvb. winteropvang, mobiliteit, geestelijke gezondheidszorg, leegstand,…). Ruimte voor solidariteit en samenzijn. Ruimte om het woord te nemen en samen te strijden voor een menswaardig bestaan voor ieder mens.

Iedereen kan bij ons terecht tijdens onze onthaalmomenten :

Elke maandag 9u30 tot 14u in Globe Aroma : Moutstraat 26, 1000 Brussel.

Tijdens het onthaal kan iedereen een koffie komen drinken, samen koken, het internet gebruiken, of informatie vragen over verblijfstitels en procedures.

One comment

  1. Pingback: Op uitstap naar Brussel - ATD-Vierdewereld

Comments are closed.