Over Pigment

Over Pigment

Pigment vzw is een erkende organisatie voor armoedebestrijding in Brussel die werd opgericht in 2006. We focussen ons op mensen zonder wettig verblijf omdat deze groep bijna geen toegang heeft tot grondrechten en een grote uitsluiting en afwijzing ervaart in de maatschappij. Deze doorgedreven en doelbewuste uitsluiting leidt tot extreme vormen van armoede zoals thuisloosheid, ondervoeding, gezondheidsproblemen, mentale problemen, misbruik en uitbuiting.

Pigment vzw is een bondgenoot van mensen zonder wettig verblijf om de ongelijkheid en uitsluiting die zij ervaren, aan te pakken. We streven, steeds samen, naar een correcte beeldvorming en een betere toegang tot grondrechten. Dat doen we door samen te bouwen aan een veilige ruimte voor dialoog en ontmoeting, door vorming en sensibilisering, door politieke actie en verzet.