Digitale voorstelling: Beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media

Digitale voorstelling: Beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media

Het project beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media is een in samenwerking tussen ZIN TV, Samenlevingsopbouw Brussel/project Meeting en Pigment vzw. Vanuit de vaststelling dat de beeldvorming over ‘mensen zonder wettig verblijf’ in de media veelal negatief en onvolledig is, sloegen deze 3 organisaties de handen in elkaar. De huidige beeldvorming op mensen zonder wettig verblijf draagt bij aan de structurele stigmatisering van deze uiterst kwetsbare groep; vandaar het belang om hier verandering in te brengen.

De bedoeling was om in het voorjaar van 2020 een publiek evenement te organiseren om de publicatie aan een zo breed mogelijk publiek voor te stellen. Er zouden workshops plaatsvinden waar de kerngroep die heeft deelgenomen aan het traject, hun bevindingen zouden bespreken met geïnteresseerden én waar deskundigen hun licht zouden werpen op het thema van beeldvorming. De Coronacrisis strooide echter roet in het eten. Noodgedwongen sturen we de publicatie de wereld in d.m.v. een digitale presentatie op 18 december 2020, de Internationale Dag van de Migrant.

Meer informatie vind je bij het volgen van de link: