Beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf

Beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf

Dit project is een samenwerking tussen ZIN TV, Samenlevingsopbouw Brussel/project Meeting en Pigment vzw. Vanuit de vaststelling dat de beeldvorming over ‘mensen zonder wettig verblijf’ in de media veelal negatief en onvolledig is, sloegen deze 3 organisaties de handen in elkaar. De huidige beeldvorming op mensen zonder wettig verblijf draagt bij aan de structurele stigmatisering van deze uiterst kwetsbare groep; vandaar het belang om hier verandering in te brengen.

In tegenstelling tot wat men doorgaans in de media doet –men praat óver mensen zonder papieren maar zelden mét hen– namen we samen met een groep van mensen zonder wettig verblijf de Belgische media onder de loep. We richtten ons daarbij voornamelijk op televisiejournaals (RTBF en VRT) omdat dit één van de voornaamste informatiebronnen is voor vele mensen.

In 2019 organiseerden we verschillende workshops waarin we media-fragmenten analyseerden. De groep doorliep een proces van collectieve reflectie over de wijze waarop ‘mensen zonder wettig verblijf’ in de media wordt neergezet. Er werd een antwoord gezocht op een aantal kernvragen. Hoe ziet de huidige beeldvorming eruit? Herken je je in het beeld dat er van jullie wordt geschetst? Welke invloed heeft de beeldvorming op jullie dagelijks leven? Met welke beelden en woorden zouden jullie zelf graag beschreven willen worden? Hoe zit het met de onafhankelijkheid van de media? Welke suggesties zouden jullie aan de media willen doen?

De publicatie die hieruit voortvloeide, is tegelijkertijd de weergave van het proces dat met de groep gelopen werd én een pedagogisch werkinstrument om met groepen rond beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media aan de slag te gaan. Er is een Nederlandstalige en een Franstalige versie. De brochure dient als educatief materiaal voor de sensibilisering van scholieren en studenten en anderzijds beleidsmakers, instellingen, burgers en het middenveld over de plaats van migranten zonder wettig verblijf in onze samenleving.

De bedoeling was om in het voorjaar van 2020 een publiek evenement te organiseren om de publicatie aan een zo breed mogelijk publiek voor te stellen. Er zouden workshops plaatsvinden waar de kerngroep die heeft deelgenomen aan het traject, hun bevindingen zouden bespreken met geïnteresseerden én waar deskundigen hun licht zouden werpen op het thema van beeldvorming. De Coronacrisis strooide echter roet in het eten. Noodgedwongen sturen we de publicatie de wereld in d.m.v. een digitale presentatie op 18 december 2020, de Internationale Dag van de Migrant.

U kan de brochure en de bijhorende videofragmenten alvast hier downloaden, alsook een video bekijken die een impressie geeft van dit project.

NL: Propaganda in slow motion – Beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media

Toch graag een papieren versie van de brochure? U kan een exemplaar afhalen bij Voyaach, Oppemstraat 54 te 1000 Brussel tijdens de kantooruren. Of u kan deze via mail aanvragen bij onze partner Samenlevingsopbouw Brussel via info@samenlevingsopbouwbrussel.be. Zo kunnen we u een exemplaar met de post opsturen.

Analyse 1 :


Analyse 2 : Passwoord: PAR3 (Video in het Frans)


Analyse 3 : Passwoord: PAR3 (Video in het Frans).


Analyse 4 :

Extra video, om de reflectie verder te zetten: https://zintv.org/video/rafles-au-parc-maximilien-a-bruxelles/ (enkel in het FR)

FR:  La propagande au ralenti – La représentation médiatique des personnes en séjour irrégulier

Analyse 1: https://vimeo.com/389493373
Analyse 2: https://vimeo.com/389494379
Analyse 3 : https://vimeo.com/389495039
Analyse 4 : https://vimeo.com/389496085
Paswoord : PAR3

Video extra, pour continuer la réflection: https://zintv.org/video/rafles-au-parc-maximilien-a-bruxelles/

Contactpersoon
Nele Verbist
nele@pigmentvzw.be

Voorstelling samenwerkingspartners

ZIN TV is een Brusselse organisatie voor media-educatie. Zij geven niet alleen het woord aan groepen van mensen die doorgaans de kans niet krijgen zich voor de camera uit te drukken, maar vormen hen ook opdat zij zelf op hun eigen manier de thema’s kunnen aankaarten die hen aanbelangen. Zij creëren zodoende een ‘alternatieve media’, die weg van institutionele kaders, in beeld brengt wat de burgers echt bezig houdt. Zij publiceerden reeds 2 volumes van ‘Propaganda in slow motion’.
www.zintv.org

Samenlevingsopbouw Brussel verdedigt de grondrechten van alle Brusselaars. Binnen het project ‘Meeting’ biedt men professionele ondersteuning aan mensen zonder wettig verblijf door collectieve problemen te benoemen en aan te pakken, en zo duurzame en structurele oplossingen te ontwikkelen.
https://samenlevingsopbouwbrussel.be/migranten-zonder-wettig-verblijf/

Pigment vzw is een Brusselse Vereniging Waar Armen het Woord Nemen. De voornaamste opdracht van Pigment vzw is om vanuit de ervaringen van mensen in armoede het beleid, het middenveld en de maatschappij te sensibiliseren rond armoedeen te veranderen in functie van armoedebestrijding.
www.pigmentvzw.be

Met de steun van

la Commission Communautaire Française de la région de Bruxelles Capitale

Welzijnszorg