Wist je dat kinderen zonder papieren…

Wist je dat kinderen zonder papieren…

Infomateriaal kinderen zonder wettig verblijf

Brussel, 20 november 2017

Op de Internationale Dag van de rechten van het Kind, herinneren we u eraan dat de rechten van onze kinderen, kinderen zonder wettig verblijf, niet worden gerespecteerd.

Volgens artikel 3 van de Internationale Conventie van de Rechten van het Kind (IVRK) – dat België ondertekend heeft – moet het belang van het kind de eerste overweging zijn bij alle overheidsmaatregelen betreffende kinderen. Wij strijden opdat de rechten van kinderen gerespecteerd en toegepast worden, ook voor kinderen zonder wettig verblijf! De Belgische overheid schuift haar verantwoordelijkheden af ; wij eisen het recht op verblijf voor alle kinderen.

We roepen op om onze flyer “Wist je dat kinderen zonder papieren …” te delen met uw netwerk en hierover in debat te gaan.

De Groep Brusselse Families zonder wettig verblijf, ondersteund door Pigment vzw (maaika@pigmentvzw.be) en Samenlevingsopbouw Brussel/project Meeting (ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be) binnen VOYAACH