Winteropvang

Winteropvang

De voorbije drie jaren (2013-2015) werd er door Pigment, samen met een aantal andere Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen van het Brussels Platform Armoede, jaarlijks een gebruikersevaluatie met een aantal knelpunten en aanbevelingen opgesteld.

De bedoeling hiervan is om het belang van de stem van de gebruikers van deze dienstverlening, namelijk de dakloze Brusselaars zelf, te benadrukken. We merken dat deze groep mensen voor wie de hele winteropvang uiteindelijk bedoeld is, nog steeds bitter weinig betrokken wordt in de organisatie en evaluatie ervan.

Tijdens de winter van 2012-2013 werden er via een uitgebreide vragenlijst een vijftigtal daklozen individueel bevraagd over hun beleving van de organisatie van de Brusselse dag- en nachtopvang tijdens de wintermaanden. Het bilan van de bevraging tijdens de winter van 2012-2013 en van het verzamelen van getuigenissen en de organisatie van groepsgesprekken tijdens de winter van 2013-2014 leverde heel wat materiaal op dat geleid heeft tot het opstellen van concrete verbetervoorstellen en aanbevelingen, gebundeld in een gebruikersevaluatie. In de winter van 2013-2014 werd dit werk voortgezet en werd er een nieuwe gebruikersevaluatie opgesteld, deze keer via het noteren van individuele getuigenissen en via een vijftal groepsgesprekken rond een aantal specifieke thema’s (toegang, veiligheid, hygiëne, enz.).

Tijdens de winter 2014-2015 werden er voornamelijk geïnvesteerd in de samenwerking en uitwisseling tussen verschillende dienstverlenende organisaties actief in de winteropvang, enerzijds, en verantwoordelijke beleidsmakers, anderzijds.  Naast de jaarlijkse opvolging en het bijhouden van getuigenissen met betrekking tot de winteropvang, werd er op 27 maart 2015 (bij het einde van de winteropvang) voor de eerste keer een evaluatiedag voor gebruikers georganiseerd. Op deze dag, die doorging in het gebouw van partner Doucheflux, waren een groot aantal dienstverlenende organisaties binnen de dag-en nachtopvang van het winterplan aanwezig waaronder Samu Social, Diogenes, Medicins du Monde, Croix Rouge, Hobo, e.a.