Leegstand

Leegstand

Het project Leeggoed was een samenwerking van de verenigingen JES stadslabo, Bij Ons/ChezNous, Pigment en Samenlevingsopbouw Brussel en een groep van mensen die het moeilijk hebben om in Brussel een degelijke woonst te vinden. Samen wilden we actie ondernemen rond huisvesting.

Door de ervaringen van ons sociaal, gemeenschapswerk, wilden we nieuwe vormen van solidaire woongemeenschappen ontwikkelen en dit via het aangaan van overeenkomsten van tijdelijke bezetting met eigenaren (privé of publiek). We viseerden hierbij leegstaande gebouwen die wachten op een renovatie of een herbesteding. Met het afsluiten van een overeenkomst van een tijdelijke bezetting, wilden de omkaderende organisaties en de bewoners een duurzaam en collectief woonproject opzetten.

Na veel denk- en lobbywerk, actie en collectieve arbeid gedurende 3jaar, kregen we de Elsense Haard zover om een tijdelijke overeenkomst aan te gaan met ons en konden een 15tal personen zich ondertussen huisvesten in 5 appartementen en 1 collectieve ruimte.

Maar Leeggoed wil ook verder denken. We willen werken aan een structurele manier waarop overeenkomsten van tijdelijke bezettingen worden opgezet en georganiseerd. Daarnaast willen we de ontwikkeling van gelijkaardige solidaire en collectieve woongemeenschappen faciliteren en stimuleren door good practices en knowhow te delen met andere groepen, organisaties en diensten.

U kan HIER onze Leeggoedpublicatie lezen!

Hiernaast vindt u verdere informatie in het Diegem-rapport over Leeggoed: rapport_leeggoedDIEGEM