Ebola Collectief

Ebola Collectief

Het Ebola-collectief is een groep uitgeprocedeerde asielzoekers uit “Ebolalanden” Guinee, Sierra Leone en Liberia. Sinds september 2014 vragen ze de stopzetting van alle uitwijzingen en een tijdelijke bescherming in België, zoals de Verenigde Staten in december hebben toegekend. De meerderheid is gevlucht voor politieke motieven (persecutie, arbitraire hechtenis, foltering) of familiale redenen (gedwongen huwelijk, geweld, besnijdenis) en is al enkele jaren in België aanwezig.

Om hun actie kracht bij te zetten besloot het collectief begin 2015 te starten met een politieke bezetting in een leegstaand pand in Sint-Joost-Ten-Noode.

Hiervoor werden gesprekken gevoerd met de directeur van Dienst Vreemdelingenzaken, voorzitters van de Raad voor Vreemdelingenbetwisting, alsook werden acties georganiseerd voor hun bureaus. Deze gesprekken werden mee voorbereid door een werker van Pigment en vertegenwoordigers van de groep Ebola. Andere partnerorganisaties ondersteunden deze gesprekken en brachten ook advies.

Jammer genoeg werd het niet veel later duidelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken en de bevoegde staatssecretaris Theo Francken niet op hun eis voor tijdelijke bescherming zouden ingaan.

Het Ebola-collectief besloot dan ook om zich aan te sluiten binnen de bredere beweging van mensen zonder wettig verblijf en neemt, samen met andere collectieven, actief deel aan de actiegroep Coordinatie van mensen zonder wettig verblijf.

Lees ook het artikel over de Ebola-groep op dewereldmorgen.be

En het interview met onze collega Alexis Andries die de Ebolagroep ondersteunde: http://www.meetingvzw.be/node/115