Collectieven MZP

Collectieven MZP

In Brussel zijn verschillende collectieven en zelfgeorganiseerde groepen van mensen zonder papieren actief. Waar kan en waar nodig, probeert Pigment deze groepen te ondersteunen in de organisatie van acties, sensibilisering, vormingen of andere activiteiten.

Meer info over een aantal groepen kan je hieronder terugvinden. Volledig kunnen we hierin echter niet zijn, daar geregeld nieuwe groepen ontstaan!

CollectActif est un groupe de personnes dont l‘objectif est de créer un système de solidarité horizontale en mettant en place une structure de récupération.
  • JSP Le journal des Sans Papiers /journaljsp (F)
Le Journal des sans papiers est né à l’initiative de plusieurs personnes issues des divers collectifs sans papiers. Elles ont voulu, à travers ce journal, rendre publique la voix des sans papiers.
  • Sanspapierstvhttp://bambuser.com/channel/sans-papiers+tv (youtube)
La voie sans frontières est une émission participative, qui veut donner la parole aux sans papiers. Nous voulons créer des débats, récolter des témoignages et diffuser des infos autour des luttes des sans-papiers, mais aussi de leur vie quotidienne. L’idée de l’émission est née de discussions sur la convergence des luttes entre soutiens et sans-papiers.
De coördinatie van mensen zonder papieren is een autonoom netwerk van verschillende collectieven van mensen zonder papieren in Brussel. Het doel van de coördinatie is om acties te ondersteunen van iedere groep en om gemeenschappelijke acties te organiseren. De Coordination bestaat uit volgende collectieven:

COLLECTIF VOIX DES SANS PAPIERS

Op de Leopold II laan werd een voormalig rusthuis bezet door een groep van mensen zonder papieren, en dit sinds juli 2014. De naam van de groep is «la voix des sans papiers». Alle 260 mensen zonder papieren hebben een plaatsje gevonden in het gebouw, een klein plaatsje wel, aangezien het gebouw niet meer dan 30 kamers heeft. Hun doel is om een politieke beweging te heropbouwen rond de vraag «immigranten zonder papieren». De inwoners van het oude rusthuis komen uit 12 verschillende landen waaronder: Senegal, Guinea, Mauritanië, Burkina Faso, Marokko en een hele hoop andere landen.
www.facebook.com/pages/La-Voix-des-Sans-papiers/497839607014314

COLLECTIEF ‘MOBILISATION GROUPE 2009

Wij, ‘Mobilisation Groupe 2009’ zijn een collectief van mensen met en zonder papieren, waarvan enkelen hun dossier indienden tijdens de regularisatiecampagne van 2009. Na jaren van wachten en investeringen van tijd en energie, komen wij samen om rond het falen van deze regularisatie te werken en te sensibiliseren en mobiliseren over de kwestie van mensen zonder papieren.
www.facebook.com/mobilisationgroupe2009

COLLECTIEF EBOLA

Wij zijn enkele honderden mensen afkomstig uit de landen die getroffen worden door Ebola (Liberia, Sierra Leone en Guinee) die een tijdelijk verblijfsrecht en bescherming (recht op werk,…) vragen totdat de epidemie verdwijnt. Wij bezetten een leegstaand gemeentelijk gebouw sinds januari 2015 op het Queteletplein 2 in Sint-Joost-ten-Node. Op het gelijkvloers zijn er gemeenschappelijke lokalen, op het eerste verdiep verblijven de mannen en op het tweede verdiep de vrouwen en kinderen. Het doel van deze politieke bezetting is om tijdelijke bescherming van de Belgische staat te verkrijgen in afwachting dat de epidemie uitdooft.

COLLECTIEF VAN DE AFGHANEN

Sinds juli 2013 ondernemen we acties. In november 2013 installeerden we ons met 500 Afghanen in de Begijnhofkerk. Eind december 2013 organiseerde we een mars naar Bergen en één naar Gent. Na onze mars naar Bergen mocht iedereen van ons opnieuw een aanvraag tot regularisatie indienen…wat iedereen deed. Een deel van onze groep heeft verblijfspapieren gekregen. Maar velen kregen ook opnieuw een negatief antwoord. Momenteel zijn we met 45 Afghanen in de Begijnhofkerk die opnieuw de strijd aangegaan, want ook wij hebben recht op verblijfspapieren.

LATINOSXREGULARIZACION

Latijns-Amerikaanse commissie voor regularisatie. Wij zijn een groep burgers die geboren zijn in verschillende landen van Latijns-Amerika, georganiseerd in een comité om te strijden voor onze regularisatie in België. Wij zijn geen politieke partij, bedrijven geen religie en vragen niet om geld. Wij eisen onze rechten als zijnde waardige burgers. We hebben een gezin, werk, nemen actief deel aan het sociaal en economisch leven van dit land en zoeken als zodanig dan ook naar erkenning.
www.facebook.com/groups/1534960846772450/

LA VOIX DES SANS-PAPIERS DE LIÈGE

La Voix des Sans-Papiers de Liège bezet het oude consultatiecentrum van de ONE (=Kind en Gezin) in de Résidence Fraternité (Avenue des Ploktrèsses, 4000 Sclessin). We zijn een groep vrouwen, mannen en kinderen, tussen anderhalf en 60 jaar oud. We komen uit verschillende landen (Afrika, Syrië, Afghanistan, …), maar we verblijven al 5, 10 en soms 15 jaar in België. We hebben onze landen van oorsprong niet voor ons plezier verlaten maar om oorlogen, vervolging of de miserie te ontvluchten. We zouden willen werken, onze belastingen betalen en deelnemen aan het maatschappelijk leven in België. We willen onze kennis nuttig gebruiken en in waardigheid leven !
https://www.facebook.com/vspliege

LE COMITÉ DES TRAVAILLEURS AVEC ET SANS PAPIERS

Het Comité des travailleurs avec et sans papiers in Brussel engageert zich in de verdediging en de organisatie van werkende migranten met of zonder papieren. De voornaamste activiteiten zijn: het organiseren van bijeenkomsten, het organiseren van acties, het organiseren van infomomenten over arbeidsrechten in verschillende talen en sectoren. Voor de verdediging van individuen zijn er de Wekelijkse Permanenties elke maandagmorgen van 9u30 tot 12u op de 2de verdieping van de Pletinckxstraat 19 te 1000 Brussel.
 
https://bruxelles-hal-vilvoorde.csc-en-ligne.be/csc-en-ligne/impliquer/bxl/groupes-spec/Migrants/TSP-CSC.html

HET COMITÉ VAN VROUWEN ZONDER PAPIEREN

Wij zijn vrouwen zonder papieren van verschillende origine die naar buiten willen komen en andere vrouwen, met of zonder papieren, ontmoeten om onze zorgen, ervaringen en kennis te delen. We proberen oplossingen te zoeken om ons leven zonder papieren en zonder rechten gemakkelijker te maken, om voor onszelf en onze kinderen te overleven opdat ze een waardig leven zouden kunnen leiden. We leren en werken samen om te naaien, te koken, haar te kappen en nog andere zaken in een geest van met elkaar delen en elkaar helpen. We nemen het woord om onze situatie als vrouwen zonder papieren bekend te maken en te tonen hoe we overleven met of zonder kinderen. Overal waar de gelegenheid om ons uit te drukken zich voordoet doen we dat en we creëren onze eigen manifestaties en evenementen om de Belgische bevolking te bereiken. Als comité mobiliseren we vrouwen zonder papieren opdat ze naar buiten zouden komen en zichtbaar worden. Zo strijden we samen en helpen we elkaar. We roepen iedereen op om alle sans-papiers te steunen in hun strijd voor de toegang tot de grondrechten en een waardig leven zoals iedere burger.