Digitale voorstelling van Propaganda in vertraging: beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media

Digitale voorstelling van Propaganda in vertraging: beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Migrant lanceren we een video die een impressie geeft van een traject van collectieve reflectie over de beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media. De huidige beeldvorming draagt bij aan de structurele stigmatisering van deze uiterst kwetsbare groep. Tijdens zes workshops namen 22 personen zonder wettig verblijf -ondersteund door de verenigingen ZIN TV, Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Pigment vzw – de Belgische media onder de loep. We richtten ons daarbij voornamelijk op televisiejournaals omdat dit één van de voornaamste informatiebronnen is voor vele mensen.

De publicatie die hieruit voortvloeide, is tegelijkertijd de weergave van het proces dat met de groep gelopen werd én een pedagogisch werkinstrument om met groepen rond beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media aan de slag te gaan. Er is een Nederlandstalige en Franstalige versie. De publicatie dient als educatief materiaal voor de sensibilisering van scholieren en studenten en anderzijds beleidsmakers, instellingen, burgers en het middenveld over de plaats van migranten zonder wettig verblijf in onze samenleving.

U kan de hele video bekijken op de facebook van Pigment vzw: https://www.facebook.com/watch/?v=881162909300676