Pigment vzw komt samen met project Meeting / Samenlevingsopbouw Brussel op voor mensen zonder wettig verblijf in corona-tijden

Pigment vzw komt samen met project Meeting / Samenlevingsopbouw Brussel op voor mensen zonder wettig verblijf in corona-tijden

De coronacrisis treft niet iedereen even hard. Mensen zonder wettig verblijf – een groep die in gewone omstandigheden reeds moeilijk in zijn basisbehoeften kan voorzien – hebben het nu extra moeilijk. De weinige (precaire) inkomensactiviteiten beschikbaar voor mensen zonder wettig verblijf liggen stil. De voedselhulp die doorgaans (maar beperkt) beschikbaar werd gesteld door organisaties en andere diensten is nu ook weggevallen. Dit is slechts een summiere opsomming van de obstakels die de corona-epidemie en de bijhorende maatregelen opwerpen.

In enkele dagen tijd werden al honderd mensen bevoorraad

Om een antwoord te bieden op de rijzende vraag naar basisvoorzieningen stampte Voyaach, een samenwerking tussen onze vereniging Pigment en project Meeting/Samenlevingsopbouw Brussel, in enkele dagen tijd een tijdelijk verdeelpunt voor voedselhulp uit de grond. Dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijn Stichting en particulieren worden er elke donderdag voedselpakketten uitgedeeld, aangevuld met producten voor basishygiëne. Zo werden reeds honderden mensen bevoorraad.

Deze tijdelijke noodoplossing is essentieel omdat anders zeer kwetsbare mensen helemaal zonder basisvoorzieningen dreigen te vallen. Van zodra het ergste van deze crisis voorbij is en de preventiemaatregelen versoepeld worden, hoopt Pigment zich zo snel mogelijk terug te kunnen toeleggen op hun hoofdfocus: structureel werken en werken rond basisrechten met mensen zonder wettig verblijf.

Pigment staat niet alleen

Pigment staat niet alleen met zijn bezorgdheid voor mensen zonder wettig verblijf. Eerder riepen verschillende organisaties, waaronder Netwerk tegen Armoede, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Samenlevingsopbouw op tot solidariteit met deze en andere zeer kwetsbare groepen.