Brussels armoededebat 20/9/2018

Brussels armoededebat 20/9/2018

Welk sociaal beleid  hebben Stad en OCMW Brussel nodig ?

Welke partij neemt het engagement op om de schrikbarende armoedecijfers te doen dalen ?

Welke partij neemt het engagement om het recht op wonen voor iedereen te garanderen ?

Welke partij engageert zich om het einde van de dakloosheid te realiseren ?

Welke échte sociale keuzes maken de politieke partijen ?

Aan wie geef jij jouw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 ?

Welk gehoor geven de toekomstige raadsleden aan mensen in armoede, aan dak- en thuislozen , aan mensen zonder papieren ?

Brussels Platform Armoede nodigt u graag uit op het Brussels Armoededebat van donderdag 20 september in het Kaaitheater.

5 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen, leggen 4 eisen voor lokale armoedebestrijding op het bord van de partijkandidaten :

  1. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor de laagste inkomensgroepen
    2. Garantie op dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf
    3. Tijdelijke bezetting als sociaal wooninstrument
    4. Schoolpoortwerk als hefboom voor meer ouderbetrokkenheid op school

Onze 4 eisen , uitgewerkt  in ons Memorandum 2018,  vind je op www.17oktober.be
De volgende lijsttrekkers of kopstukken bevestigden reeds hun aanwezigheid:

Els Ampe (MR-OpenVLD), Bruno Bauwens (PTB-PvdA) Bianca Debaets (cdH-CD&V), Ans Persoons (Change.brussels), Bart Dhondt (Ecolo-Groen), Els Butenaers (N-VA), Fabian Maingain (Défi). PS bevestigde ook hun deelname.

Wij verwelkomen je vanaf 18u30, het debat loopt van 19u  tot 21u.

We voorzien een muzikaal intermezzo en sluiten de debatavond af met een natje en een droogje. De toegang is gratis.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op info@buurtwinkel.brussels.

Zeer welkom, vanwege :

Chez Nous/Bij ons (Naël Daibes – T  02 513 35 96)
Vrienden van het Huizeke (Ann Milis – T 02 511 15 77)
Pigment (Maaika Santana  – T  02 217 68 32)

Ara (Willem Defieuw  – T  02 503 28 22)
De Buurtwinkel (Bart Van de Ven  – T  02 512 69 85)
Brussels Platform Armoede (Katty Creytens –  T  02 204 06 53 )