Arrestaties van migranten: wij laten ons niet instrumentaliseren !

Arrestaties van migranten: wij laten ons niet instrumentaliseren !

Vorige vrijdag, 9 februari 2018, ging de federale regering nog een stap verder in haar verbeten strijd tegen de migrerende personen. Mensen zonder papieren werden aangehouden in de eigenste lokalen van een cultureel centrum. Dergelijke stap konden wij, 169 actoren van het culturele, syndicale, artistieke, medische, sociale en humanitaire verenigingsleven ons enkele jaren geleden niet inbeelden. Wij willen niet als instrument gebruikt worden! Wij wensen de onmiddellijke vrijlating van Jiyed en Mounir.

Vrijdagavond in de lokalen van Globe Aroma, een culturele vereniging die artiesten-migranten (met en zonder papieren) in contact brengt met Belgische artiesten. Rond 16u melden mannen in burger, met armband, zich aan. Samen met hen een belangrijk aantal politieagenten. Twee inspecteurs vergezellen Els en Koen (beide verantwoordelijken voor de vzw) naar boven voor een verificatie van het aanwezigheidsregister. Ondertussen controleert de politie de identiteit van de aanwezigen op het gelijkvloers en in de gangen. Zeven mensen zonder papieren worden brutaal en gewelddadig opgepakt. Vijf van hen worden na enkele uren op het politiecommissariaat weer vrijgelaten. Twee van hen worden overgebracht naar het gesloten repatriëringscentrum 127 bis te Steenokkerzeel. Het betreft Mounir, vakbondsmilitant bij het comité voor migranten-werknemers en Jiyed, een artiest die enkele uren later zijn schilderijen zou tentoonstellen in een expositie georganiseerd door de Stad Brussel …

De context waarin de politie is tussengekomen werd niet duidelijk bekend gemaakt. Tot nu toe werden drie versies gegeven.: het “kanaalplan”, een “multidisciplinaire controle”, het “plan Belfi”. Dit laatste plan werd in 2014 opgestart in het kader van de strijd tegen het terrorisme en viseert voornamelijk het Brussels verenigingsleven. Zo de controle de mensen-zonder-papieren niet in eerste instantie viseerde, werden zij in elke geval geviseerd.

Wij weigeren als muizenval te dienen voor de federale regering in haar verbeten strijd tegen de mensen die de regering “ongewenst” acht. Wij aanvaarden niet dat niet gepreciseerde, niet geïdentificeerde willekeurige identiteitscontroles gebeuren in beschermde plaatsen als vzw’s. Wij laten ons niet instrumentaliseren.

Wij herinneren er hierbij ook aan dat wij, om onze opdracht op het gebied van sociale samenhang te kunnen vervullen, het vertrouwen van ons doelpubliek nodig hebben. Vertrouwen dat wij door een dergelijk optreden dreigen te verliezen. Dergelijke controles zijn onverenigbaar met de waarden die wij in de non profit sector uitstralen. Zullen mensen zonder papieren bij ons nog durven aankloppen om zich te informeren over hun rechten, een voorstelling bij te wonen, Nederlands te leren, zich te laten verzorgen of onderdak te zoeken?

Wij betwisten niet het recht van deze diensten om in een vzw administratieve controles uit te voeren in het kader van de vzw-wetgeving, maar dergelijke controles mogen in geen geval het publiek van de vzw viseren!

Wij herinneren eraan dat de federale regering een aantal wetsontwerpen heeft uitgevaardigd die de mensen zonder papieren stigmatiseren, discrimineren, waardoor ze aangehouden of vastgezet kunnen worden, om dan uitgewezen te worden. Het wetsontwerp over de “woonstbetredingen” (dat momenteel ter studie ligt) en waardoor migranten bij hen thuis of bij derden die hen herbergen, opgepakt kunnen worden. Of ook het “antikraak”- wetsontwerp om te verhinderen dat een onbewoond gebouw in gebruik wordt genomen. Of nog de hervormingen “Mammoet” waardoor mensen zonder papieren die een asielaanvraag willen opnieuw indienen, makkelijker opgepakt kunnen worden; de oprichting van drie nieuwe gesloten centra, waaronder de bouw van een gesloten centrum speciaal voor gezinnen met kinderen, allemaal maatregelen vanuit een repressief uitgangspunt.

Gezien de context, kunnen wij niet geloven dat het (verborgen) hoofdmotief van de controle vorige vrijdagavond in de lokalen van de vzw Global Aroma iets anders was dan jacht maken op mensen zonder geldige verblijfsvergunning. Mensen zonder papieren zijn een onmisbare bron voor meerdere economische sectoren – er moet dus sprake zijn van regulariseren en niet van criminaliseren…

Wij, 169 actoren van het culturele, syndicale, artistieke, medische, sociale en humanitaire verenigingsleven, lenen ons daartoe niet, wij weigeren aan dergelijke maatregelen mee te werken. Wij roepen alle burgers en organisaties om deel te nemen aan de actie op zondag 25 februari, om 14u aan het Maximiliaanpark, om tegen deze willekeurige en inhumane maatregelen aan te klagen en tegen te houden.

Artikel en ondertekenaars: http://plus.lesoir.be/140149/article/2018-02-14/globe-aroma-nous-refusons-que-nos-asbl-servent-de-souricieres

Een reactie achterlaten