model beroep weigering Ebola – modèle recours refus Ebola

model beroep weigering Ebola – modèle recours refus Ebola

Aansluitend op het verzoekschrift voor subsidiaire bescherming mbt een terugkeer naar Guinee, Liberia en Sierra Leone, wenst het advocatenkantoor Progress Lawyers Network nu ook een model ter beschikking stellen van advocaten die in beroep willen gaan voor een weigering van in overweging name van het commissariaat-generaal. Klik hier voor het beroep en de bijlages.

Voor meer informatie: 0485/92 42 99.

Suite au modèle de protection subsidiaire contre les retours vers la Guinée, le Libéria et la Sierra Léone, le bureau d’avocat Progress Lawyers Network met un modèle de recours à disposition des avocats voulant faire appel d’un refus de prise en considération de la part du commissariat-général. Cliquez ici pour le modèle de recours et ici pour les annexes.  

Pour plus d’informations : 0485/92 42 99.