MAWDA – 40 dagen rouw

Nieuws

Als teken van rouw en protest nodigt de Coordination Semira Adamu u uit op een samenkomst aan de voorzijde van het Justitiepaleis van Brussel. Breng een stuk kinderkleding mee, we zullen het ophangen aan een wasdraad. #Justice4Mawda

Mawda was twee jaar oud, ze werd geboren in Duitsland. Op 18 mei werd ze gedood door een kogel in het hoofd op een stopplaats langs de snelweg E42 na een achtervolging door de politie. Het doden van Mawda werd mogelijk gemaakt door de Europese immigratiepolitiek, toegepast door de regering Michel. En diezelfde politiek, en de verwerpelijke ideologie die erachter schuilt, zorgde 20 jaar geleden voor de dood van Semira Adamu.

De « Coordination Semira Adamu » betuigt haar meest innige deelnemeing aan de familie en naasten van Mawda. En ze roept een nationale rouwperiode van 40 dagen uit vanaf maandag 21 mei.

Mawda zal nooit kleren dragen groter dan dan maat 104 cm.

http://www.semiraadamu2018.be/

Arrestaties van migranten: wij laten ons niet instrumentaliseren !

Opinie

Vorige vrijdag, 9 februari 2018, ging de federale regering nog een stap verder in haar verbeten strijd tegen de migrerende personen. Mensen zonder papieren werden aangehouden in de eigenste lokalen van een cultureel centrum. Dergelijke stap konden wij, 169 actoren van het culturele, syndicale, artistieke, medische, sociale en humanitaire verenigingsleven ons enkele jaren geleden niet inbeelden. Wij willen niet als instrument gebruikt worden! Wij wensen de onmiddellijke vrijlating van Jiyed en Mounir.

Vrijdagavond in de lokalen van Globe Aroma, een culturele vereniging die artiesten-migranten (met en zonder papieren) in contact brengt met Belgische artiesten. Rond 16u melden mannen in burger, met armband, zich aan. Samen met hen een belangrijk aantal politieagenten. Twee inspecteurs vergezellen Els en Koen (beide verantwoordelijken voor de vzw) naar boven voor een verificatie van het aanwezigheidsregister. Ondertussen controleert de politie de identiteit van de aanwezigen op het gelijkvloers en in de gangen. Zeven mensen zonder papieren worden brutaal en gewelddadig opgepakt. Vijf van hen worden na enkele uren op het politiecommissariaat weer vrijgelaten. Twee van hen worden overgebracht naar het gesloten repatriëringscentrum 127 bis te Steenokkerzeel. Het betreft Mounir, vakbondsmilitant bij het comité voor migranten-werknemers en Jiyed, een artiest die enkele uren later zijn schilderijen zou tentoonstellen in een expositie georganiseerd door de Stad Brussel …

De context waarin de politie is tussengekomen werd niet duidelijk bekend gemaakt. Tot nu toe werden drie versies gegeven.: het “kanaalplan”, een “multidisciplinaire controle”, het “plan Belfi”. Dit laatste plan werd in 2014 opgestart in het kader van de strijd tegen het terrorisme en viseert voornamelijk het Brussels verenigingsleven. Zo de controle de mensen-zonder-papieren niet in eerste instantie viseerde, werden zij in elke geval geviseerd.

Wij weigeren als muizenval te dienen voor de federale regering in haar verbeten strijd tegen de mensen die de regering “ongewenst” acht. Wij aanvaarden niet dat niet gepreciseerde, niet geïdentificeerde willekeurige identiteitscontroles gebeuren in beschermde plaatsen als vzw’s. Wij laten ons niet instrumentaliseren.

Wij herinneren er hierbij ook aan dat wij, om onze opdracht op het gebied van sociale samenhang te kunnen vervullen, het vertrouwen van ons doelpubliek nodig hebben. Vertrouwen dat wij door een dergelijk optreden dreigen te verliezen. Dergelijke controles zijn onverenigbaar met de waarden die wij in de non profit sector uitstralen. Zullen mensen zonder papieren bij ons nog durven aankloppen om zich te informeren over hun rechten, een voorstelling bij te wonen, Nederlands te leren, zich te laten verzorgen of onderdak te zoeken?

Wij betwisten niet het recht van deze diensten om in een vzw administratieve controles uit te voeren in het kader van de vzw-wetgeving, maar dergelijke controles mogen in geen geval het publiek van de vzw viseren!

Wij herinneren eraan dat de federale regering een aantal wetsontwerpen heeft uitgevaardigd die de mensen zonder papieren stigmatiseren, discrimineren, waardoor ze aangehouden of vastgezet kunnen worden, om dan uitgewezen te worden. Het wetsontwerp over de “woonstbetredingen” (dat momenteel ter studie ligt) en waardoor migranten bij hen thuis of bij derden die hen herbergen, opgepakt kunnen worden. Of ook het “antikraak”- wetsontwerp om te verhinderen dat een onbewoond gebouw in gebruik wordt genomen. Of nog de hervormingen “Mammoet” waardoor mensen zonder papieren die een asielaanvraag willen opnieuw indienen, makkelijker opgepakt kunnen worden; de oprichting van drie nieuwe gesloten centra, waaronder de bouw van een gesloten centrum speciaal voor gezinnen met kinderen, allemaal maatregelen vanuit een repressief uitgangspunt.

Gezien de context, kunnen wij niet geloven dat het (verborgen) hoofdmotief van de controle vorige vrijdagavond in de lokalen van de vzw Global Aroma iets anders was dan jacht maken op mensen zonder geldige verblijfsvergunning. Mensen zonder papieren zijn een onmisbare bron voor meerdere economische sectoren – er moet dus sprake zijn van regulariseren en niet van criminaliseren…

Wij, 169 actoren van het culturele, syndicale, artistieke, medische, sociale en humanitaire verenigingsleven, lenen ons daartoe niet, wij weigeren aan dergelijke maatregelen mee te werken. Wij roepen alle burgers en organisaties om deel te nemen aan de actie op zondag 25 februari, om 14u aan het Maximiliaanpark, om tegen deze willekeurige en inhumane maatregelen aan te klagen en tegen te houden.

Artikel en ondertekenaars: http://plus.lesoir.be/140149/article/2018-02-14/globe-aroma-nous-refusons-que-nos-asbl-servent-de-souricieres

Wist je dat kinderen zonder papieren… Savez-vous que les enfants sans-papiers

Nieuws

[en Français plus bas]

Brussel, 20 november 2017

Op de Internationale Dag van de rechten van het Kind, herinneren we u eraan dat de rechten van onze kinderen, kinderen zonder wettig verblijf, niet worden gerespecteerd.

Volgens artikel 3 van de Internationale Conventie van de Rechten van het Kind (IVRK) – dat België ondertekend heeft – moet het belang van het kind de eerste overweging zijn bij alle overheidsmaatregelen betreffende kinderen. Wij strijden opdat de rechten van kinderen gerespecteerd en toegepast worden, ook voor kinderen zonder wettig verblijf! De Belgische overheid schuift haar verantwoordelijkheden af ; wij eisen het recht op verblijf voor alle kinderen.

We roepen op om onze flyer “Wist je dat kinderen zonder papieren …” te delen met uw netwerk en hierover in debat te gaan.

 

De Groep Brusselse Families zonder wettig verblijf, ondersteund door Pigment vzw (maaika@pigmentvzw.be) en Samenlevingsopbouw Brussel/project Meeting (ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be) binnen VOYAACH

FLYER Groupe familles FR/ NL

 

Bruxelles, 20 novembre 2017

A l’occasion de la Journée Internationale des droits de l’Enfant, nous voulons rappeler que pour nos enfants, les enfants sans papiers, les droits ne sont pas respectés. Selon l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) – dont la Belgique est signataire-, l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent. Nous luttons pour que les droits des enfants soient réellement respectés et appliqués, aussi pour les enfants sans-papiers ! Les autorités belges repoussent leurs responsabilités ; nous exigeons le droit au séjour pour tous les enfants.

Nous appelons à partager notre flyer « Saviez-vous que les enfants sans-papiers … », et d’en parler autour de vous.

Le Groupe Familles Bruxelloises en séjour irrégulier, soutenu par Pigment vzw (maaika@pigmentvzw.be) et Samenlevingsopbouw Brussel/project Meeting (ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be) au sein de VOYAACH

 

Brief aan de pendelaars van het Noordstation

Nieuws

Beste pendelaar,

Wij richten ons tot u, pendelaar naar onze open en multiculturele Brusselse stad, die dagelijks langskomt in het Noordstation. U, die reeds weken getuige is van de erbarmelijke omstandigheden waarin tientallen, misschien wel honderdtallen vluchtelingen in en rond het station trachten te (over)leven.

Dagelijks worden vele vluchtelingen opgepakt in en rond het Noordstation. Grote politieacties vorige week, waarbij met veel machtsvertoon mensen werden buiten gegooid uit de grote lege gangen en traphallen van het station, eindigden in tientallen arrestaties. Vluchtelingen die op zoek gaan naar een beter toekomst worden opgesloten in de gesloten centra van dit land. Ook de vluchtelingen in het omliggende Maximiliaanpark worden dagdagelijkse opgejaagd door de ordediensten. Elke poging van de vluchtelingen om zich te organiseren en samen te blijven wordt gebroken. Brusselaars die hun solidariteit komen betuigen door materiële hulp te brengen worden geregeld weggestuurd door de politie.

Het tafereel waar u elke ochtend en avond in het station mee geconfronteerd wordt, is één van de duidelijkste effecten van een falend migratiebeleid. Zelden zien we zo direct de gevolgen van de huidige migratiepolitiek. Minister Jambon zegt een tentenkamp zoals in Calais te willen vermijden, maar de enige reactie vanuit de Belgische overheid op de aankomst van deze vluchtelingen is repressie. Mensen worden gestigmatiseerd, opgejaagd, opgesloten en uitgewezen. Elk voorstel in de richting van een duurzame transit opvangplek in Brussel wordt door ministers Jambon en Francken van de tafel geveegd, en tegelijkertijd zet Europa met haar Frontex-acties in op het tegenhouden van vluchtelingen en migranten aan de zeegrenzen.

Veel van deze vluchtelingen willen inderdaad niet in België blijven om tal van redenen. Velen hebben kennissen en familie in Groot-Brittannië die hen kunnen helpen om hun toekomst op te bouwen.  Anderen hebben niet de nodige informatie over de asielprocedures in België. Moeten mensen ook niet het recht hebben om hun leven op te bouwen daar waar ze dat goed achten? De overheid moet inzetten op een open opvangplek waar deze mensen terechtkunnen zonder gepushed te worden in een asielprocedure of zogezegde “vrijwillige terugkeer”. Waar ze de juiste informatie krijgen in alle rust en zonder te moeten overleven. Dat zou een beter antwoord zijn op deze humanitaire noodsituatie, in plaats van de repressieve ontradingspolitiek van onze regering die onder het motto ‘hoe slechter we ze behandelen, hoe sneller ze zullen vertrekken’.

Weet dat uw welzijn als pendelaar wordt gebruikt en misbruikt in de argumentatie van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en de politiediensten om deze buitensporige repressiemaatregelen te legitimeren.

Wij willen een Brussel dat openstaat voor mensen, een gastvrij Brussel waar mensen zich vrij kunnen bewegen. België en Brussel kunnen en moeten vluchtelingen opvangen. Ons en uw land, onze en uw stad zijn daartoe niet alleen verplicht volgens de Conventie van Genève, wij kunnen dit ook aan! Ook u kan een verschil maken. Betuig uw solidariteit, sla een babbel met de vluchtelingen en migranten zelf, help mee met de vele organisaties en groepen die concrete hulp organiseren. Maar vooral : laat uw stem horen aan de politici!

De medewerkers van het Huis Voyaach – Kruispunt van initiatieven van en voor migranten zonder wettig verblijfinfo@voyaach.be

Inzamelactie schoolmateriaal- Collecte matériel scolaire

Nieuws

INZAMELACTIE SCHOOLMATERIAAL

Kinderen zonder papieren willen zorgeloos naar school

Kinderen en jongeren, ook zonder papieren, kijken uit naar een nieuw schooljaar. In de komende weken zullen hun ouders echter opnieuw bij ons aankloppen. Ze ondervinden grote moeilijkheden om schoolfacturen te betalen en het nodige schoolmateriaal aan te kopen. Hun kinderen hebben leerplicht maar krijgen geen financiële ondersteuning en hebben geen recht op een schooltoelage. Betuig uw solidariteit en zorg ervoor dat ook kinderen zonder papieren zorgeloos naar school kunnen!

Hoe kan u steunen ?

 • Verzamel nieuw of tweedehands schoolmateriaal (in goede staat aub!) en breng het naar Voyaach, Oppemstraat 54 te 1000 Brussel tot en met 15/10/2017. U kan langskomen van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u of ons contacteren om op een ander moment te komen:

Anneleen 0479/34.67.43 – anneleen_willems at yahoo.co.uk

 • Stort uw bijdrage op rekeningnummer BE31 7340 3939 6355 (t.v.v. Voyaach) met mededeling ‘School’.

Lijst van gezochte materiaal:

 • Balpen blauw
 • Balpen groen
 • Balpen rood
 • Schrijfpotlood
 • Kleurpotloden
 • Vulpen  + inktpatronen
 • Tintenkiller
 • Fluostiften
 • Gom
 • Kleine liniaal
 • Lat 15cm, 30 cm
 • Potloodscherper
 • Ringmap (dik of dun) – 2 of 4 ringen
 • A3 mappen
 • Insteekhoezen
 • Tabbladen
 • Schrift (A4 of A5) – met lijnen of ruiten
 • Cursusblok – met lijnen of ruiten
 • Printpapier
 • Geodriehoek
 • Gradenboog
 • Passer
 • Rekenmachine (Casio)
 • Boekentas
 • Pennenzak
 • Turn- of zwemzak
 • Zwempak/zwembroek (vanaf maat 6 jaar)
 • Zwemmuts
 • Turnpantoffels
 • Zwarte/donkerblauwe short (vanaf maat 6 jaar)
 • Schilderschort kleuter
 • Witbord Velleda
 • Uitwisbare whiteboardmarker Velleda
 • Doos papieren zakdoeken
 • Vochtige doekjes
 • Lijmstiften (Pritt)
 • Flap-mappen met elastieken
 • Mappen met schuif-sluiting
 • Plasticine
 • Woordenboek (FR)/Bécherelle
 • Tipp-ex

 

 

COLLECTE DE MATERIEL SCOLAIRE

Les enfants sans papiers veulent aussi aller à l’école sans soucis

Les enfants et jeunes –aussi ceux qui sont sans-papiers- se réjouissent de rentrer à l’école. Dans les semaines à venir, leurs parents frapperont à notre porte. Ils ont des grandes difficultés à payer les factures scolaires et acheter le matériel scolaire. Leurs enfants ont l’obligation scolaire, mais ne bénéficient d’aucune aide financière. Soyez solidaire et faites en sorte que les enfants sans-papiers puissent commencer l’école sans soucis.

Comment soutenir ?

 • Rassemblez du matériel scolaire neuve ou seconde main (en bon état svp!) et ramenez le jusqu’au 15/10/2017 à la maison Voyaach, 54 Rue d’Ophem à 1000 Bruxelles. Vous pouvez apporter votre donation du lundi au jeudi entre 9h et 16h ou appelez-nous pour venir un autre moment:     Anneleen 0479/34.67.43 – anneleen_willems at yahoo.co.uk
 • Un soutien financier sur BE31 7340 3939 6355 (en faveur de Voyaach) avec la communication ‘école’.

Le matériel recherché :

 • Stylo bleu
 • Stylo vert
 • Stylo rouge
 • Crayon gris
 • Crayons couleurs
 • Stylos plumes  + cartouches encre
 • Effaceur
 • Marqueurs fluo/surligneurs
 • Gommes
 • Règle/rapporteur
 • Latte 15cm, 30 cm
 • Taille-crayons
 • Classeurs (Ferme ou souple ) – 2 ou 4 spirales
 • Pochettes en plastic
 • Intercalaires
 • Fardes A3
 • Cahiers (A4 of A5) – avec lignes ou carreaux
 • Bloc de feuilles mobiles – avec lignes ou carreaux
 • Papier à imprimer
 • Rapporteur
 • Equerre (Aristo)
 • Calculatrice(Casio)
 • Compas
 • Cartable
 • Trousse
 • Sac de gym/sac de piscine
 • Maillot (à partir de  6 ans)
 • Bonnet piscine
 • Chaussures de gym
 • Short noir ou bleu foncé

(à partir de 6 ans)

 • Tablier maternelles
 • Ardoise blanche type Velleda
 • Feutres effacables
 • Boîtes mouchoirs en papier
 • Paquets de lingettes
 • Tube de colle (Pritt)
 • Farde à rabats avec élastiques
 • Fardes à glissières
 • Pâte à modeler
 • Dictionnaire (FR)/Bécherelle
 • Tipp-ex

Solidariteitsmars met Families zonder wettig verblijf 17/5/2017 13u

Nieuws

We zijn een groep Brusselse Families zonder wettig verblijf, die dagelijks strijden om een waardig leven voor onze kinderen te garanderen. Vandaag weigeren we om nog langer anoniem te blijven, te lijden in stilte, uitgesloten te worden en slachtoffer te zijn van een stigmatiserende en xenofobe politiek.
Deze woensdag 17 mei komen we op straat om ónze realiteit zichtbaar te maken. Met deze solidariteitsmars willen we België aanklagen voor het niet respecteren van de Internationale Conventie van de Rechten van het kind. Kom ons steunen door mee te stappen en spreek je uit tegen de repressieve migratiepolitiek van België die ons (allen) raakt!

Afspraak om 13u metro IJzer – aan uitgang Heliport, voor de Boerderij van het Maximiliaanpark

Event op FB

Nous sommes un groupe de Familles Bruxelloises en séjour irrégulier, luttant quotidiennement afin de garantir une vie digne pour nos enfants. Aujourd’hui nous n’acceptons plus de subir en silence, de rester dans l’anonymat, de nous faire traiter comme des non-désirés, d’être victimes d’une politique stigmatisante et xénophobe .
Ce mercredi 17 mai nous sortirons dans la rue afin de rendre visible nos réalités. Avec cette marche de solidarité nous dénonçons le non-respect, par la Belgique de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Venez apporter votre soutien en marchant avec nous pour dénoncer la politique migratoire Belge répressive qui nous touche (tous) !

RDV à 13h metro Yser – sortie Héliport, devant la ferme du parc maximilien

Solidariteitsoproep!

Steun ons!

ga_mee_op_voyaach_0

De Belgische overheid biedt de voorbije jaren aan families zonder wettig verblijf uitsluitend opvang ter voorbereiding van hun terugkeer. Sinds de opening van het Open Terugkeercentrum werden we nog nooit zo vaak geconfronteerd met families die letterlijk op straat staan. Om die reden hebben we beslist om in ons huis ´Voyaach´ ook een crisiswoning in te richten voor een familie in nood. Daarvoor hebben we wel uw financiële steun nodig. Met een kleine maandelijkse storting van voldoende mensen kunnen we een groot verschil maken voor sommige mensen. Eenmalige stortingen ook welkom! Maandelijks hebben we ongeveer 450 euro nodig. Rekeningnummer: BE31 7340 3939 6355 (t.b.v. Voyaach – Oppemstraat 54, 1000 Brussel)

De socio-juridische begeleiding en omkadering van de opvang wordt voorzien door de organisaties en vrijwilligers binnen Voyaach. Als donateur wordt u op de hoogte gehouden van het project en organiseren we jaarlijks een ontmoetingsmoment.

´Voyaach´ is een solidariteitshuis voor migranten in een precaire verblijfssituatie in het centrum van Brussel sinds oktober 2014. De voorziening is een initiatief van Pigment (vereniging waar armen het woord nemen), Samenlevingsopbouw Brussel en Vrienden van K (opvangproject voor scholieren zonder wettig verblijf). De betrokken organisaties bouwen allen activiteiten uit voor en met migranten in een precaire verblijfssituatie. Het initiatief vormt daarmee een referentiepunt voor deze groep waar gespecialiseerde hulp- en dienstverlening kruist met allerhande activiteiten, vormingsmomenten en bijeenkomsten. Daarnaast biedt deze basisvoorziening ook ruimte aan derden om nieuwe initiatieven op te starten op het vlak van migratie, armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid.

Meer info: 02/502.11.40 of kom langs!

INZAMELACTIE SCHOOLMATERIAAL – COLLECTE MATERIEL SCOLAIRE

Steun ons!

Kinderen zonder papieren willen zorgeloos naar school!

Kinderen en jongeren, ook degenen zonder papieren, kijken uit naar een nieuw schooljaar. In de komende weken zullen hun ouders echter opnieuw bij ons aankloppen. Ze ondervinden grote moeilijkheden om schoolfacturen te betalen en het nodige schoolmateriaal aan te kopen. Hun kinderen hebben leerplicht maar krijgen geen financiële ondersteuning en hebben geen recht op de schooltoelage. Betuig uw solidariteit en zorg ervoor dat ook kinderen zonder papieren zorgeloos naar school kunnen!

Hoe kan u steunen ?

 • Verzamel nieuw of tweedehands schoolmateriaal (in goede staat) in en breng het naar

Voyaach, Oppemstraat 54 te 1000 Brussel. U kan langskomen van maandag tot donderdag van 9u tot 16u of ons bellen om buiten deze uren te komen:

Maaika Santana (maaika@pigmentvzw.be) of Abdelhak Ziani (abdelhak.ziani@samenlevingsopbouw.be 0489 07 32 99)

 • Stort uw bijdrage op rekeningnummer BE31 7340 3939 6355 (t.v.v. Voyaach) met mededeling ‘School’.

Lijst met gezochte materiaal: Balpen blauw, Balpen groen, Balpen rood, Schrijfpotlood, Kleurpotloden, Vulpen + inktpatronen, Tintenkiller, Fluostiften, Gom, Kleine liniaal, Lat 30 cm, Potloodscherper, Ringmap (dik of dun) – 2 of 4 ringen, steekhoezen, Tabbladen, Schrift (A4 of A5) – met lijnen of ruiten, Cursusblok – met lijnen of ruiten, Printpapier, Geodriehoek, Gradenboog, Passer, Rekenmachine, Boekentas, Pennenzak, Turn- of zwemzak, Zwempak/zwembroek (vanaf maat 6 jaar), Zwemmuts, Turnpantoffels, Zwarte/donkerblauwe short (vanaf maat 6 jaar, Kliederschort kleuter

Les enfants sans papiers veulent aussi aller à l’école sans soucis!

Les enfants et jeunes –aussi ceux qui sont sans-papiers- se réjouissent de rentrer à l’école. Dans les semaines à venir, leurs parents frapperont à notre porte. Ils ont des grandes difficultés à payer les factures scolaires et acheter le matériel scolaire. Leurs enfants ont l’obligation scolaire, mais ne bénéficient d’aucune aide financière. Soyez solidaire et faites en sorte que les enfants sans-papiers puissent fréquenter l’école sans soucis.

Comment soutenir ?

 • Rassembler du matériel scolaire neuve ou seconde main (en bon état) et ramenez le à Voyaach, 54 Rue d’Ophem à 1000 Bruxelles. Vous pouvez apporter votre donation du lundi au jeudi entre 9h et 16h ou appelez-nous pour l’apporter à une autre heure :

Maaika Santana (maaika@pigmentvzw.be) ou Abdelhak Ziani (abdelhak.ziani@samenlevingsopbouw.be 0489 07 32 99)

 • Un soutien financier sur BE31 7340 3939 6355 (en faveur de Voyaach) avec la communication ‘école’.

Liste de matériel recherché:

Stylo bleu, Stylo vert, Stylo rouge, Crayon gris, Crayons couleurs, Stylos plumes  + cartouches encre, Effaceur, Marqueurs fluo/surligneurs, Gommes, Règle/rapporteur, Latte 30 cm, Taille-crayons, Classeurs (Ferme ou souple ) – 2 ou 4 spirales, Pochettes en plastic, Intercalaires, Cahiers (A4 of A5) – avec lignes ou carreaux, Bloc de feuilles mobiles – avec lignes ou carreaux, Papier à imprimer, Rapporteur, Equerre, Calculatrice, Compas, Cartable, Trousse, Sac de gym/sac de piscine, Maillot (à partir de  6 ans), Bonnet piscine, Chaussures de gym, Short noir ou bleu foncé (à partir de 6 ans), Tablier maternellesSAVE THE DATE: 30/09 Workshop hulpverlening in de grenszone – le travail psychosocial dans la marge

Activiteiten
[version en français plus bas]

VZW Pigment en CGG Brussel nodigen uit:

Hulpverlening in de grenszone. Een workshop rond een aangepaste zorg voor mensen in een precaire verblijfssituatie.

30 september 2016

Vanuit de bezorgdheid voor een geschikte en toegankelijke zorg voor mensen in een precaire verblijfssituatie hebben vzw Pigment (vereniging waar armen het woord nemen) en het  Steunpunt Cultuursensitieve Zorg van het CGG Brussel gedurende enkele maanden een gezamenlijke exploratie gedaan naar hoe de drempels voor een aangepaste zorg verlaagd kunnen worden. Er is nagegaan op welke manier  mensen in een precaire verblijfssituatie hun mentaal welzijn ervaren en wanneer en hoe ze toegang zoeken tot de psycho-sociale hulpverlening .

Het resultaat van deze exploratie is een workshop voor hulpverleners waarin verschillende vormen van  mentaal lijden bij de doelgroep worden geschetst. We verlaten hier de klassieke paden van de psychodiagnostiek  en gaan op zoek naar andere manieren om hun mentaal lijden te begrijpen.

Verder belichten we de obstakels die de doelgroep ervaart om beroep te doen op de reeds bestaande psycho-sociale hulpverlening. We behandelen thema’s als ‘sociaal lijden’ en gaan op zoek naar mogelijke antwoorden die vanuit de huidige hulpverlening kunnen geboden worden.  Vragen die hier rijzen zijn in hoeverre het neutrale karakter van de klinische psycho-sociale hulpverlening  nog kan stand houden binnen de context van deze doelgroep.

Naast de vormen van lijden en de drempels tot toegang belichten we in de workshop ook enkele ‘good practices’. Het gaat telkens om projecten die de grenszone  van de hulpverlening opzoeken, met enerzijds linken naar culturele initiatieven, maar anderzijds ook naar politieke en sociale empowerment als therapeutische instrumenten.

 

Datum : 30 september 2016 (9u-13u)

Locatie : GC Pianofabriek (Fortstraat 35, 1060 Sint-Gilles), zaal Casablanca

Een meer gedetailleerd programma volgt nog.

Toegang is gratis, wel verplicht inschrijven via lore@pigmentvzw.be

De voorstelling zal doorgaan in Nederlands en Frans. Er is geen simultaanvertaling voorzien. Moest dit een probleem vormen, gelieve op voorhand een seintje te geven.

De uitnodiging:

Workshop Hulpverlening in de grenszone – 30.09.2016

ASBL Pigment et CGG Brussel vous invite:

Le travail psycho-social dans la marge. Un workshop autour du soin adapté pour des personnes en séjour précaire 

30 septembre 2016

Soucieux d’apporter un soin adapté et accessible aux personnes en séjour précaire, l’asbl Pigment (une association où des personnes en pauvreté prennent la parole) et le ‘Steunpunt Cultuursensitieve Zorg’ du CGG Brussel ont exploré pendant quelques mois comment réduire les obstacles pour un soin adapté. Nous avons examiné la manière dont des personnes en situation précaire vivent leur bien-être mentale et comment elles s’adressent à l’aide psychosocial.

Avec les résultats de cette exploration un workshop a été mis en place pour des psychologues et des travailleurs sociaux. Dans ce workshop les différentes formes de souffrance mentale chez le groupe cible seront illustrées. Nous quittons ici les chemins habituels de la psycho-diagnostique et cherchons d’autres manières à comprendre leur souffrance mentale.

De plus, nous éclaircissons les obstacles que le groupe cible rencontre dans l’offre d’aide psychosocial existant. Nous abordons des thèmes comme ‘la souffrance sociale’ et cherchons des réponses possibles dans les services d’aide actuels. Nous nous pencherons sur la question si le caractère neutre de l’aide psychosocial clinique peut se maintenir dans le contexte de ce groupe cible.

A part des formes de souffrance et des obstacles dans l’accès, nous aborderons dans le workshop aussi quelques ‘bonnes pratiques’. Il s’agit des projets qui se trouvent sur la limite de l’aide psychosocial, avec d’un côté des liens à des initiatives culturelles et de l’autre côté aussi à l’engagement politique et sociale comme instruments thérapeutiques.

 

Date: 30 septembre 2016 (9h-13h)

Lieu : GC Pianofabriek (Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles) salle Casablanca

Un programme détaillé suivra.

L’entrée est gratuit, l’inscription est obligatoire via  lore@pigmentvzw  

Le workshop sera en Néerlandais et en Français. Il n’y a pas de traduction simultanée prévue. Si cela pose problème, merci de nous le signalez en avance.

Workshop Le travail psychosocial dans la marge – 30.09.2016                         

06/03/2016: Manifestation des femmes sans-papiers – Betoging vrouwen zonder papieren

Oproep

femmes

Dimanche 6 mars à 13h Gare Centrale Bruxelles

pour la régularisation de tous/toutes les sans-papiers.

Une collaboration entre Le Comité des Femmes Sans Papiers et La Coordination des Sans Papiers de Belgique.

RDV á 13h á la Gare Centrale á Bruxelles.

Évènement clôture á la Place Bethleem a Saint-Gilles avec des concerts, prises de paroles et témoignages.

—————————————–

Zondag 6 maart om 13u Centraal Station Brussel

voor de regularisatie van alle mensen zonder papieren

Comité van de Vrouwen Zonder Papieren in samenwerking met de Coördinatie van de Mensen Zonder Papieren in België.

Afspraak om 13u aan het Centraal station van Brussel.

Eindpunt Bethlehemplein in St-Gillis met concerten en getuigenissen.