Ons onthaal is tijdelijk verhuisd! Nu vind je ons aan het Kaaitheater

Nieuws

Door de COVID-maatregelen is er geen onthaal op maandag en donderdagvoormiddag in het huis Voyaach. Je kan ons wel 2 keer per week vinden in de foyer van het Kaaitheater. Zoals voordien kan je hier terecht voor koffie en thee, een broodje, een douche, kleding, en ondersteuning bij socio-juridische vragen.

Adres: Akenkaai 2, 1000 Brussel.
Openingsuren: Elke maandag en donderdag van 9:00u tot 12:00u

Ook zijn wij tijdelijk te vinden in het dagcentrum van het Rode Kruis (site PSA), elke dinsdag van 8.00h tot 12.00h
adres: Havenlaan 98, 1000 Brussel.

Digitale voorstelling van Propaganda in vertraging: beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media

Nieuws

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Migrant lanceren we een video die een impressie geeft van een traject van collectieve reflectie over de beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media. De huidige beeldvorming draagt bij aan de structurele stigmatisering van deze uiterst kwetsbare groep. Tijdens zes workshops namen 22 personen zonder wettig verblijf -ondersteund door de verenigingen ZIN TV, Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Pigment vzw – de Belgische media onder de loep. We richtten ons daarbij voornamelijk op televisiejournaals omdat dit één van de voornaamste informatiebronnen is voor vele mensen.

De publicatie die hieruit voortvloeide, is tegelijkertijd de weergave van het proces dat met de groep gelopen werd én een pedagogisch werkinstrument om met groepen rond beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media aan de slag te gaan. Er is een Nederlandstalige en Franstalige versie. De publicatie dient als educatief materiaal voor de sensibilisering van scholieren en studenten en anderzijds beleidsmakers, instellingen, burgers en het middenveld over de plaats van migranten zonder wettig verblijf in onze samenleving.

U kan de hele video bekijken op de facebook van Pigment vzw: https://www.facebook.com/watch/?v=881162909300676

Digitale voorstelling: Beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media

Nieuws

Het project beeldvorming van mensen zonder wettig verblijf in de media is een in samenwerking tussen ZIN TV, Samenlevingsopbouw Brussel/project Meeting en Pigment vzw. Vanuit de vaststelling dat de beeldvorming over ‘mensen zonder wettig verblijf’ in de media veelal negatief en onvolledig is, sloegen deze 3 organisaties de handen in elkaar. De huidige beeldvorming op mensen zonder wettig verblijf draagt bij aan de structurele stigmatisering van deze uiterst kwetsbare groep; vandaar het belang om hier verandering in te brengen.

De bedoeling was om in het voorjaar van 2020 een publiek evenement te organiseren om de publicatie aan een zo breed mogelijk publiek voor te stellen. Er zouden workshops plaatsvinden waar de kerngroep die heeft deelgenomen aan het traject, hun bevindingen zouden bespreken met geïnteresseerden én waar deskundigen hun licht zouden werpen op het thema van beeldvorming. De Coronacrisis strooide echter roet in het eten. Noodgedwongen sturen we de publicatie de wereld in d.m.v. een digitale presentatie op 18 december 2020, de Internationale Dag van de Migrant.

Meer informatie vind je bij het volgen van de link:

Pigment vzw komt samen met project Meeting / Samenlevingsopbouw Brussel op voor mensen zonder wettig verblijf in corona-tijden

Nieuws

De coronacrisis treft niet iedereen even hard. Mensen zonder wettig verblijf – een groep die in gewone omstandigheden reeds moeilijk in zijn basisbehoeften kan voorzien – hebben het nu extra moeilijk. De weinige (precaire) inkomensactiviteiten beschikbaar voor mensen zonder wettig verblijf liggen stil. De voedselhulp die doorgaans (maar beperkt) beschikbaar werd gesteld door organisaties en andere diensten is nu ook weggevallen. Dit is slechts een summiere opsomming van de obstakels die de corona-epidemie en de bijhorende maatregelen opwerpen.

In enkele dagen tijd werden al honderd mensen bevoorraad

Om een antwoord te bieden op de rijzende vraag naar basisvoorzieningen stampte Voyaach, een samenwerking tussen onze vereniging Pigment en project Meeting/Samenlevingsopbouw Brussel, in enkele dagen tijd een tijdelijk verdeelpunt voor voedselhulp uit de grond. Dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijn Stichting en particulieren worden er elke donderdag voedselpakketten uitgedeeld, aangevuld met producten voor basishygiëne. Zo werden reeds honderden mensen bevoorraad.

Deze tijdelijke noodoplossing is essentieel omdat anders zeer kwetsbare mensen helemaal zonder basisvoorzieningen dreigen te vallen. Van zodra het ergste van deze crisis voorbij is en de preventiemaatregelen versoepeld worden, hoopt Pigment zich zo snel mogelijk terug te kunnen toeleggen op hun hoofdfocus: structureel werken en werken rond basisrechten met mensen zonder wettig verblijf.

Pigment staat niet alleen

Pigment staat niet alleen met zijn bezorgdheid voor mensen zonder wettig verblijf. Eerder riepen verschillende organisaties, waaronder Netwerk tegen Armoede, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Samenlevingsopbouw op tot solidariteit met deze en andere zeer kwetsbare groepen.

Voedselschaarste door Corona

Nieuws

Voyaach is een samenwerkingsverband tussen Pigment, Meeting en Vrienden Van K, dat zich richt op mensen zonder wettig verblijf. In tijden van Corona worden ze overstelpt met vragen voor voedingswaren. De voedselschaarste is immers groot. Voedselbanken kampen met tekorten en de weinige (precaire) inkomensactiviteiten beschikbaar voor deze groep liggen stil. De maatregel die stelt dat mensen in de winkel enkel met bankkaart kunnen betalen maakt alles nog moeilijker voor deze doelgroep.  Mensen zonder wettig verblijf kunnen en mogen in ons land immers geen bankrekening openen. Dit is slechts een summiere opsomming van de obstakels die de corona-maatregelen veroorzaken.

Via donaties aan Pigment wordt er voedsel aangekocht voor de vele mensen die tekorten signaleren. Ondersteuning is mogelijk via het rekeningnummer van Pigment – BE 93 735 014 344 567 – met vermelding ‘corona donatie’. Alle beetjes helpt om deze vele monden te voeden.

Dankbare groeten!

De Warmste Week

Nieuws

[NL] Pigment doet dit jaar opnieuw mee aan de Warmste Week! Wil jij een actie opzetten om ons te steunen? Loop jezelf warm voor Pigment met de Warmathon, organiseer een wafelbak, doneer je tijd als vrijwilliger of steun ons financiëel. (Bijna) alles is mogelijk! Bekijk onze pagina en aarzel niet om je voor ons in te zetten – daar word je warm van!
https://dewarmsteweek.be/goede-doelen/pigment-vzw

[FR] Cette année, Pigment participe au Warmste Week ! Souhaitez-vous mettre en place une action pour nous soutenir ? Soyez enthousiasmé par Pigment avec le Warmathon, organisez un plateau de gaufres, donnez de votre temps en tant que bénévole ou soutenez-nous financièrement. (Presque) tout est possible ! Jetez un coup d’œil à notre page et n’hésitez pas à nous soutenez – ça vous réchauffera !
https://dewarmsteweek.be/goede-doelen/pigment-vzwBrussels armoededebat 20/9/2018

Nieuws

Welk sociaal beleid  hebben Stad en OCMW Brussel nodig ?

Welke partij neemt het engagement op om de schrikbarende armoedecijfers te doen dalen ?

Welke partij neemt het engagement om het recht op wonen voor iedereen te garanderen ?

Welke partij engageert zich om het einde van de dakloosheid te realiseren ?

Welke échte sociale keuzes maken de politieke partijen ?

Aan wie geef jij jouw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 ?

Welk gehoor geven de toekomstige raadsleden aan mensen in armoede, aan dak- en thuislozen , aan mensen zonder papieren ?

Brussels Platform Armoede nodigt u graag uit op het Brussels Armoededebat van donderdag 20 september in het Kaaitheater.

5 Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen, leggen 4 eisen voor lokale armoedebestrijding op het bord van de partijkandidaten :

  1. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor de laagste inkomensgroepen
    2. Garantie op dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf
    3. Tijdelijke bezetting als sociaal wooninstrument
    4. Schoolpoortwerk als hefboom voor meer ouderbetrokkenheid op school

Onze 4 eisen , uitgewerkt  in ons Memorandum 2018,  vind je op www.17oktober.be
De volgende lijsttrekkers of kopstukken bevestigden reeds hun aanwezigheid:

Els Ampe (MR-OpenVLD), Bruno Bauwens (PTB-PvdA) Bianca Debaets (cdH-CD&V), Ans Persoons (Change.brussels), Bart Dhondt (Ecolo-Groen), Els Butenaers (N-VA), Fabian Maingain (Défi). PS bevestigde ook hun deelname.

Wij verwelkomen je vanaf 18u30, het debat loopt van 19u  tot 21u.

We voorzien een muzikaal intermezzo en sluiten de debatavond af met een natje en een droogje. De toegang is gratis.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op info@buurtwinkel.brussels.

Zeer welkom, vanwege :

Chez Nous/Bij ons (Naël Daibes – T  02 513 35 96)
Vrienden van het Huizeke (Ann Milis – T 02 511 15 77)
Pigment (Maaika Santana  – T  02 217 68 32)

Ara (Willem Defieuw  – T  02 503 28 22)
De Buurtwinkel (Bart Van de Ven  – T  02 512 69 85)
Brussels Platform Armoede (Katty Creytens –  T  02 204 06 53 )

INZAMELACTIE SCHOOLMATERIAAL

Nieuws

Kinderen zonder papieren willen zorgeloos naar school

Kinderen en jongeren, ook zonder papieren, kijken uit naar een nieuw schooljaar. Voor hun ouders is september echter betaalmaand aangezien boeken en schoolmateriaal aangekocht moeten worden en schoolfacturen betaald. Deze kinderen hebben schoolplicht, maar geen recht op enige vorm van financiële steun: geen ocmw-steun, geen kinderbijslag, geen schooltoelage.

Voor het 3de jaar op rij vragen we u zich solidair te tonen opdat ook kinderen zonder papieren zorgeloos naar school kunnen!

 

Hoe kan u steunen ?

  • We leggen dit jaar de nadruk op het inzamelen van centen. In de secundaire scholen kost de aankoop van leerboeken al snel tussen de 250€ en 350€ per kind!

Stort uw bijdrage op rekeningnummer BE31 7340 3939 6355 (t.v.v. Voyaach) met mededeling ‘School’.

  • Verzamel nieuw of tweedehands schoolmateriaal -in goede staat- en breng het naar Voyaach, Oppemstraat 54 te 1000 Brussel tot en met 12/10/2018. U kan langskomen van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u. Past een ander moment beter, contacteer ons.

Lijst van gezochte materiaal:

–         Boekentas/rugzak

–         Pennenzak

–         Brooddoos

–         Drinkbus

–         Koekjesdoos

–         Turn- of zwemzak

–         Zwempak/zwembroek (vanaf maat 6 jaar)

–         Badmuts

–         Turnpantoffels

–         Zwarte/donkerblauwe short (vanaf maat 6 jaar)

–         Schilderschort kleuter

–         Witbord Velleda

–         Uitwisbare whiteboardmarker Velleda

–         Doos papieren zakdoeken

–         Vochtige doekjes

–         Plasticine

–         Verf en penselen

–         Woordenboek (FR)/Bécherelle

–         Tipp-ex

–         Rekenmachine (Casio)

–         Balpen 4 kleuren

–         Kleurpotloden

–         Kleurstiften

–         Vulpen  + inktpatronen

–         Tintenkiller

–         Fluostiften

–         Lat 30 cm

–         Potloodscherper

–         Gom

–         A3 map

–         Insteekhoezen

–         Schrift (A4 of A5) – met lijnen of ruiten Atoma

–         Cursusblok – met lijnen of ruiten

–         Printpapier

–         Geodriehoek

–         Gradenboog

–         Passer

–         Lijmstiften Pritt

 

*Heeft u ander schoolmateriaal, gelieve op voorhand na te vragen of dit nuttig is. Opgelet: wij hebben geen ringmappen meer nodig!

*Scholen vragen vaak naar specifieke merken, vandaar de merknamen in deze lijst.

Contactpersoon: ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be of 02 502 11 40.

Aarzel niet om deze oproep door te sturen: Flyer inzameling schoolmateriaal 2018

MAWDA – 40 dagen rouw

Nieuws

Als teken van rouw en protest nodigt de Coordination Semira Adamu u uit op een samenkomst aan de voorzijde van het Justitiepaleis van Brussel. Breng een stuk kinderkleding mee, we zullen het ophangen aan een wasdraad. #Justice4Mawda

Mawda was twee jaar oud, ze werd geboren in Duitsland. Op 18 mei werd ze gedood door een kogel in het hoofd op een stopplaats langs de snelweg E42 na een achtervolging door de politie. Het doden van Mawda werd mogelijk gemaakt door de Europese immigratiepolitiek, toegepast door de regering Michel. En diezelfde politiek, en de verwerpelijke ideologie die erachter schuilt, zorgde 20 jaar geleden voor de dood van Semira Adamu.

De « Coordination Semira Adamu » betuigt haar meest innige deelnemeing aan de familie en naasten van Mawda. En ze roept een nationale rouwperiode van 40 dagen uit vanaf maandag 21 mei.

Mawda zal nooit kleren dragen groter dan dan maat 104 cm.

http://www.semiraadamu2018.be/

Wist je dat kinderen zonder papieren… Savez-vous que les enfants sans-papiers

Nieuws

[en Français plus bas]

Brussel, 20 november 2017

Op de Internationale Dag van de rechten van het Kind, herinneren we u eraan dat de rechten van onze kinderen, kinderen zonder wettig verblijf, niet worden gerespecteerd.

Volgens artikel 3 van de Internationale Conventie van de Rechten van het Kind (IVRK) – dat België ondertekend heeft – moet het belang van het kind de eerste overweging zijn bij alle overheidsmaatregelen betreffende kinderen. Wij strijden opdat de rechten van kinderen gerespecteerd en toegepast worden, ook voor kinderen zonder wettig verblijf! De Belgische overheid schuift haar verantwoordelijkheden af ; wij eisen het recht op verblijf voor alle kinderen.

We roepen op om onze flyer “Wist je dat kinderen zonder papieren …” te delen met uw netwerk en hierover in debat te gaan.

 

De Groep Brusselse Families zonder wettig verblijf, ondersteund door Pigment vzw (maaika@pigmentvzw.be) en Samenlevingsopbouw Brussel/project Meeting (ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be) binnen VOYAACH

FLYER Groupe familles FR/ NL

 

Bruxelles, 20 novembre 2017

A l’occasion de la Journée Internationale des droits de l’Enfant, nous voulons rappeler que pour nos enfants, les enfants sans papiers, les droits ne sont pas respectés. Selon l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) – dont la Belgique est signataire-, l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent. Nous luttons pour que les droits des enfants soient réellement respectés et appliqués, aussi pour les enfants sans-papiers ! Les autorités belges repoussent leurs responsabilités ; nous exigeons le droit au séjour pour tous les enfants.

Nous appelons à partager notre flyer « Saviez-vous que les enfants sans-papiers … », et d’en parler autour de vous.

Le Groupe Familles Bruxelloises en séjour irrégulier, soutenu par Pigment vzw (maaika@pigmentvzw.be) et Samenlevingsopbouw Brussel/project Meeting (ellen.deleener@samenlevingsopbouw.be) au sein de VOYAACH